Najmłodsi uczcili pamięć żołnierzy. Wzięli udział w akcji zainicjowanej przez Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone

Najmłodsi uczcili pamięć żołnierzy. Wzięli udział w akcji zainicjowanej przez Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone

Dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku zapaliły znicze na mogiłach oraz w miejscach pamięci. Akcję pod hasłem „Zapal znicz na grobie żołnierskim i legionisty” zorganizowała Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku zapaliły znicze przy pomniku upamiętniającym mieszkańców tej miejscowości, poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik autorstwa Andrzeja Kwiatkowskiego został wykonany na tymbarskim cmentarzu parafialnym w 1973 r. Dzieci wraz z wychowawcami uczciły pamięć poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców gminy Tymbark. Grupa maluchów zapaliła również znicze na cmentarzu wojennym nr 365 w Tymbarku oraz grobach legionistów.

Grupa czterolatków z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego również odwiedziła groby tymbarskich legionistów na cmentarzu parafialnym oraz żołnierzy poległych w I wojnie światowej na cmentarzu wojennym nr 365.

Przy tej okazji warto przypomnieć sylwetki tymbarskich legionistów.

Podporucznik Jan Kordeczka w roku 1914 z grupą strzelców (drużyniaków)  z Tymbarku  wyruszył do krakowskich Oleandrów, aby walczyć o niepodległość. W szeregi  Legionów Piłsudskiego wstąpił 4 września 1914 roku. Został przydzielony do 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Od lutego 1915 roku służył w Komendzie Sztabowej – w plutonie sztabowym Komendy II Brygady, przydzielonym następnie do 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. 5 lipca 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej – notowany jako plutonowy. W roku 1918 został wykazany w  1. Polskim Legionie w Omsku (wschodnia  Rosja) pod pseudonimem Płonczyński Stanisław, gdzie służył do sierpnia 1918 roku. W kwietniu 1919 roku wykazany w 2. Pułku Strzelców 3. Kompanii 5. Dywizji Syberyjskiej jako podporucznik. W maju 1933 roku za pracę w dziele odzyskania niepodległości, został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości. Ppor. Jan Kordeczka do roku 1939 kilka razy organizował jednostkę tymbarskiego Strzelca, pełniąc w niej funkcję dowódcy.

Podchorąży Tadeusz Kopeć–Berdysz pochodził prawdopodobnie z Nowego Sącza. Był  uczestnikiem walk 2. i 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczonym Krzyżem Czwartaków. W kronice parafialnej jest wzmianka, że do Tymbarku przysłano chorążego, Polaka w mundurze austriackim, który tu miał werbować i ćwiczyć ochotników.

źródło: Robert Nowak/Jednostka Strzelecka nr 2007

fot. organizatorzy akcji

 

Zobacz również