Ograniczenie przejezdności ul. Józefa Marka. Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej

Ograniczenie przejezdności ul. Józefa Marka. Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej poinformował, że w związku z kompleksową przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica – ul. J. Marka na odcinku od Rynku do ronda koło Sądu Rejonowego, od 26 października planowane jest zamknięcie odcinka ulicy – od Rynku do wysokości wjazdu do Starostwa Powiatowego wraz z zamknięciem wjazdu z ul. Krótkiej.

Na czas prowadzenia robót w kierunku Kamienicy od strony Rynku, będzie wyznaczony objazd drogą krajową nr 28 w kierunku Nowego Sącza – ul. Kościuszki i dalej ul. Zygmunta Augusta aż do ronda koło ZUS – skrzyżowania w kierunku Kamienicy.

Dla wjeżdżających w ul. J. Marka  od strony ZUS objazd do drogi krajowej nr 28  w kierunku Rynku będzie wyznaczony od ronda koło sądu  – ul. Ks. Łazarskiego i dalej ul. Mordarskiego. Będzie możliwy tylko dojazd do wysokości wjazdu do Starostwa Powiatowego.

Ponadto na ul. Krótkiej, dojazdowej do ul. J. Marka, będzie wprowadzony zakaz ruchu od strony ul. Kościuszki, który nie będzie dotyczył mieszkańców ulicy oraz właścicieli sklepów. Zamknięcie ulicy (wjazdu do ul. J. Marka) związane jest z przebudową na skrzyżowaniu kanalizacji opadowej w ulicy oraz sieci wodociągowej jak i gazowej. Przebudowa skrzyżowania z ul. Krótką, będzie także wiązała się z wykonaniem przejścia dla pieszych. Obecnie na ukończeniu są roboty wymiany awaryjnej, przestarzałej sieci wodociągowej przez Wodociągu Miejskie. Planowane odcinkowe zamknięcie ulicy podyktowane jest dalszą wymianą, przebudową: sieci gazowej, sieci energetycznej i oświetleniowej oraz wykonaniem kanalizacji opadowej w ulicy, co będzie wymagało naruszenia jezdni. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, wykonanie niniejszych prac planowane jest do końca października br., tak aby z początkiem listopada przystąpić do wykonywania robót drogowych.

Na czas prowadzenia robót pieszym zapewniona będzie możliwość przemieszczania się lewostronnym chodnikiem (od strony Starostwa).

Wykonawcy inwestycji, zostali zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót,  a także umożliwienia dostępu do pobliskich sklepów.  Pomimo że umowny termin wykonania zadania jest oznaczony do 15 grudnia br., odcinkowe zamykanie części ulicy powinno usprawnić i przyspieszyć realizację koniecznych robót.

źródło: Powiat Limanowski; oprac. MAG

fot. Karol Wojtas, Powiat Limanowski (mapa)

Zobacz również