Powstaje szlak turystyczno-rekreacyjny w Wysokiem

Powstaje szlak turystyczno-rekreacyjny w Wysokiem

Nowy szlak turystyczno-rekreacyjny będzie owocem działań Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wysokie, tj. projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 przy pośrednictwie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Na terenie Wysokiego powstaną dokładnie 2 wiaty turystyczno-edukacyjne wraz z 14 grami edukacyjnymi w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Radny Gminy Limanowa – Sylwester Hasior podkreśla, że wieś Wysokie dzięki środkom i realizacji projektu znacząco zwiększy swoją atrakcyjność turystyczną i edukacyjną, co wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności.

Na realizację projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysokie pozyskało kwotę w wysokości 59 655,00 zł. Gmina Limanowa przekazała stowarzyszeniu pożyczkę w postaci 37 959,00 zł. Z czego środki te zostaną zwrócone do budżetu samorządu po zakończeniu zadania i otrzymania środków z PROW.

Tekst. Bartłomiej Górka 
Źródła. www.gminalimanowa.pl

Zobacz również