Zofia Posmysz spotkała się online z uczniami Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Zofia Posmysz spotkała się online z uczniami Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

W dniu 14 października 2020 roku w Oświęcimiu miała miejsce doniosła uroczystość nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu imienia Zofii Posmysz, więźniarki między innymi niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau.

Zofia Posmysz jest polską scenarzystką i pisarką odznaczoną Orderem Orła Białego. W czasie II Wojny Światowej, dokładnie w 1942 roku została jedną z więźniarek obozu koncentracyjnego w Oświęcimu gdzie była ofiarą tzw. „Eksperymentów Pseudomedycznych”. Pani Zofia poznała w obozie kpt. Tadeusza Paolone – Lisowskiego , który przekazał Jej medalik ” Chrystusa Oświęcimskiego”. Była ona także jedną z uczestniczek marszu śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. Po wojnie przeniosła się do Warszawy.

W dniu uroczystości odbyło się także spotkanie online z Panią Zofią w którym uczestniczyła młodzież Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone  ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku, będąca uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

 Spotkanie było realizowane w ramach  projektu „Argument-Biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym” we współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z  Fundacją Konrada Adenauera.

 

Tekst. Bartłomiej Górka 
Opracowanie na podstawie nadesłanego materiału.

Zobacz również