Do 16 listopada artyści ludowi mogą przesyłać nagrania występów w ramach 46. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”

Do 16 listopada artyści ludowi mogą przesyłać nagrania występów w ramach 46. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”

W związku sytuacją epidemiczną, 46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” będzie miał inną formułę. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się online. W dniach od 16 października do 16 listopada artyści mogą nadsyłać do organizatorów nagrania swoich występów w kategorii: muzyka, grupa śpiewacza, gawędziarz, śpiewak, instrumentalista, mistrz i uczeń, które następnie zostaną poddane ocenie Komisji Konsultantów. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada.

Organizatorzy Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” podjęli mnóstwo starań, aby festiwal mógł odbyć się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, aby każdy uczestnik czuł się niezagrożony i aby umożliwić szeroki odbiór festiwalu wśród widzów. Niestety sytuacja epidemiczna sprawiła, że Limanowski Dom Kultury podjął decyzję o przeniesieniu festiwalu do sieci.  

– Mając na względzie fakt, że nawet w najcięższych latach, kiedy nie tylko brak funduszy, ale i kryzys w szeroko pojętej kulturze ludowej nie doprowadziły do upadku i zaniechania organizacji festiwalu, postanowiliśmy, że również i w tym jakże ciężkim dla kultury roku, nie możemy pozwolić na to, aby największy festiwal w naszym regionie się nie odbył. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby przetrwać ten trudny czas i podtrzymać kulturę ludową, która jako niezwykle wrażliwa część kultury w ogóle, jest szczególnie podatna na zapomnienie. Bogactwo folklorystyczne naszego regionu zasługuje na to, aby o nie dbać i szerzyć nawet w najbardziej niesprzyjających do tego warunkach. Nasza decyzja podyktowana jest również troską o najstarszych uczestników „Słazy”, dla których wydarzenie to jest świętem i czymś szczególnym – to dzięki nim kultura ludowa wciąż jest żywa i jest możliwe jej przekazywanie młodszym pokoleniom. Dlatego też apelujemy do dzieci, wnuków i przyjaciół naszych najstarszych Słazowiczów, aby umożliwili im udział w festiwalu poprzez pomoc w nagraniu występu i wysłanie do nas karty razem z filmem – mówi Magdalena Szczygieł-Smaga, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.

Z uwagi na specyfikę organizacji festiwalu online i po konsultacjach z Komisją Artystyczną organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z kategorii zespołu regionalnego i grupy regionalnej. Jest to podyktowane nie tylko troską o bezpieczeństwo członków zespołów, dla których obecna sytuacja epidemiczna też w znacznym stopniu utrudnia organizowanie prób w większym gronie, ale także kwestią możliwości technicznych – ocena występów zespołów nagranych w różnej jakości wizualnej i dźwiękowej nie mogłaby być w żadnej mierze sprawiedliwa ani fachowa w odbiorze.

Uczestnicy do dnia 16 listopada mogą przesyłać do siedziby organizatora nagrania swoich występów. Zasady przesyłania filmów znajdują się w regulaminie. Nagrania zostaną przedstawione Komisji Artystycznej powołanej przez organizatora, która dokona oceny i przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 listopada i będzie transmitowane za pośrednictwem kanałów informacyjnych organizatora. Wszystkie nagrania artystów biorących udział w festiwalu będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Youtube Limanowskiego Domu Kultury.

Regulamin, karty zgłoszeń i lista laureatów z roku ubiegłego do pobrania na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/162/do-pobrania

46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” uzyskał wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga, Starosta Limanowski oraz Władysław Bieda, Burmistrz Miasta Limanowa. Festiwal wspierają: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” oraz wójtowie gmin powiatu limanowskiego.

źródło: Limanowski Dom Kultury; oprac. MAG

Zobacz również