Dobiega końca częściowy remont dachu dworu Marsów – siedziby Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Dobiega końca częściowy remont dachu dworu Marsów – siedziby Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Dobiega końca częściowa modernizacja dworu Marsów, czyli siedziby Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Jest to jeden z najstarszych zabytkowych obiektów w Limanowej. Ostatni remont generalny odbył się tam na początku lat 90. XX w.

Remont nie zatrzymał jednak degradacji substancji zabytkowej, dlatego też obecnie przeprowadzana jest wymiana poszycia dachowego, z zastosowaniem historycznej marsylskiej dachówki ceramicznej angobowanej, wymiana rynien i spustów, a także wykonanie izolacji dachu, która w przyszłości pozwoli na adaptację poddasza na cele muzealne – informuje Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej otrzymało na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry”, o łącznej wartości 135583,52  €.

Muzeum stara się również o inne środki, by zrekonstruować secesyjną werandę. Projekt „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”, o wartości 69225,63 € pomyślnie przeszedł proces oceny formalnej. Jeżeli ocena jakościowa wniosku także okaże się pozytywna, to odtwarzanie przestrzeni historycznej z pocz. XX w. rozpocznie się na początku przyszłego roku.

źródło: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej; oprac. MAG

fot. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zobacz również