Otwarte galerie handlowe, szkoły nadal zamknięte. Ferie od 4 stycznia. Premier i ministrowie ogłosili dalszy plan walki z koronawirusem

Otwarte galerie handlowe, szkoły nadal zamknięte. Ferie od 4 stycznia. Premier i ministrowie ogłosili dalszy plan walki z koronawirusem

Przed nami 100 dni solidarności w walce z COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili plan dalszych działań. Prezes Rady Ministrów stwierdził, że obostrzenia przynoszą efekty, ale sytuacja nadal jest poważna. Dlatego rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół do przerwy świątecznej. Potem w całym kraju zaplanowano ferie zimowe, ale bez możliwości wyjazdów. Otwarte zostaną natomiast galerie handlowe. Nadal obowiązuje zasada dystans – dezynfekcja – maseczka.

Rząd w ramach prac konsultacyjnych z ekspertami przygotował trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Trzy warianty obostrzeń, po które rząd będzie sięgać w zależności od rozwoju sytuacji, dotyczą:

1. tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28 listopada do 27 grudnia),

2. etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28 grudnia – zależnie od sytuacji epidemicznej),

3. kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy chętni, wysyłając swoje uwagi na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym. Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności: 

– Przemieszczanie się – dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

– Zawieszona działalność kin, odwołane wydarzenia kulturalne.

– Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

– Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2; obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

– W zgromadzeniach może uczestniczyć max. 5 osób.

– Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

– Zakaz organizacji wesel i innych uroczystości okolicznościowych.

– Targi i inne wydarzenia wyłącznie w formie online.

– Zawieszenie działalności parków rozrywki.

– Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

– W sklepach i galeriach handlowych ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2.

– Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00.

– Zawieszona działalność hoteli z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.

– Gastronomia wyłącznie na wynos i na dowóz.

– Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami.

– Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki.

– Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

Od 28 grudnia etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych.

Strefa czerwona (kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.) – dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia; od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem; kinach i podczas wydarzeń kulturalnych 25% miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie; ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych; ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2;  w zgromadzeniach może uczestniczyć max. 5 osób; odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m; imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób -limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają; zakaz organizacji wesel i innych uroczystości okolicznościowych; targi i wydarzenia wyłącznie w formie online; zamknięte parki rozrywki; uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna; ograniczona liczba klientów w sklepach i galeriach handlowych – max. 1 os./15m2; godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00; zawieszona działalność hoteli z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków; gastronomia wyłącznie na wynos i na dowóz; salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami; zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki; współzawodnictwo i wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

Strefa żółta (kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.) – brak ograniczeń w przemieszczaniu się; 25% miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie; ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych; ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2; zgromadzenia max. do 25 osób odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m; wesela i inne uroczystości – max. 50 osób; targi i wydarzenia wyłącznie w formie online; ograniczona liczba osób – max. 1 os./7m2 w parkach rozrywki; nauczanie hybrydowe; w sklepach i galeriach handlowych ograniczona liczba klientów – max. 1 os./7m2; hotele – działalność bez ograniczeń; gastronomia – otwarte w g. 6:00 – 21:00; salony fryzjerskie i kosmetyczne – bez ograniczeń; siłownie, kluby fitness – 1 os./7m2 i aquaparki – max. 50% obłożenia; współzawodnictwo i wydarzenia sportowe -25% miejsc zajętych przez publiczność.

Strefa zielona (kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.) – brak ograniczeń w przemieszczaniu się; wydarzenia kulturalne i kina – 50% miejsc zajętych przez publiczność; ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących; ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2; w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób; wesela i inne uroczystości – ograniczenie liczby gości – max. 100 osób; targi i wydarzenia – ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2; parki rozrywki – ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2; nauczanie hybrydowe; sklepy i galerie handlowe, hotele, gastronomia, salony fryzjerskie i kosmetyczne – działalność bez ograniczeń; siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2; aquaparki – max. 50 proc. obłożenia; współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – 50% miejsc zajętych przez publiczność.

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; oprac. MAG

fot. Krystian Maj/KPRM

Zobacz również