Radni gminy Kamienica przyjęli rezolucję wyrażającą wsparcie dla demokratycznych przemian na Białorusi

Radni gminy Kamienica przyjęli rezolucję wyrażającą wsparcie dla demokratycznych przemian na Białorusi

Podczas ostatniej sesji radni gminy Kamienica przyjęli rezolucję wyrażającą wsparcie dla demokratycznych przemian na Białorusi. Z taką inicjatywą wyszedł przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna, Jan Chorągwicki, który zwrócił się do innych samorządów, by w symboliczny sposób poparły demokratyczne przemiany na Białorusi.

– Oczywiście temat został przeze mnie podjęty i przedstawiony Radzie Gminy. Samo procedowanie rezolucji ma charakter symboliczny i nie niesie za sobą żadnych poważniejszych implikacji, a jedynie wsparcie słowem i myślą narodu białoruskiego w dążeniach prodemokratycznych, co nie umniejsza faktu że, symbole są ważne, bowiem niosą wartość dodatnią postrzegania danego tematu i pomagają podnosić na duchu walczących, jak w tym przypadku, o swoje prawa i demokrację – podkreśla w rozmowie z naszym portalem Hilary Majewski, przewodniczący Rady Gminy Kamienica.

Z propozycją rezolucji radni zapoznali się na wspólnym posiedzeniu komisji. Rada jednogłośnie uznała zasadność tego rodzaju wsparcia dla obywateli Białorusi, co znalazło również odzwierciedlenie podczas sesji.

W odniesieniu do samej rezolucji planuję przesłanie jej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako pewnego rodzaju informacji o tym, że wspieramy takie działania naszego rządu, które będą oddziaływały na rzecz przemian prodemokratycznych u naszego wschodniego sąsiada, z którym łączy nas wspólna historia i gdzie żyją także Polacy – dodaje Hilary Majewski.

fot. Urząd Gminy Kamienica

Zobacz również