Radni przyznali podwyżkę burmistrz Annie Pękale. Z wnioskiem wystąpił klub „Razem dla Mszany Dolnej”

Radni przyznali podwyżkę burmistrz Annie Pękale. Z wnioskiem wystąpił klub „Razem dla Mszany Dolnej”

Na wniosek Michała Liszki i innych radnych z klubu „Razem dla Mszany Dolnej” do porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej wprowadzono punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia burmistrz Annie Pękale. Radni w tej kwestii nie byli jednomyślni. Ostatecznie podwyżkę uchwalono 9 głosami poparcia. 6 radnych wstrzymało się od głosu. Byli to: Stanisław Antosz, Janina Flig, Janusz Matoga, Agnieszka Sasal, Ryszard Sitkowski i Jacek Wardyński.

Na pytanie Agnieszki Sasal, czy decyzja o podwyżce wymaga zmian w budżecie miasta, skarbnik Bernadeta Ziemianin odpowiedziała, że pieniądze na ten cel były od początku zabezpieczone w tegorocznym budżecie. Z kolei przewodniczący Janusz Matoga zwracał uwagę na pośpiech w procedowaniu tej uchwały. Wniosek został zgłoszony podczas obrad komisji, 20 listopada, a projekt uchwały pozostali radni przeczytali dopiero podczas sesji.

Argumenty klubu „Razem dla Mszany Dolnej” przedstawił Radosław Rusnarczyk.

Klub „Razem dla Mszany” kierował się następującymi faktami. Podczas sesji inauguracyjnej, na której ustalano dla burmistrz miasta Mszana Dolna, padły z ust kilkorga radnych argumenty, że mamy do czynienia z osobą, która taki urząd będzie pełniła po raz pierwszy. Powoływano się na brak doświadczenia i zachęcano do pracy panią burmistrz stwierdzeniem, że jej praca będzie podlegała ocenie, i że jeżeli wszystko będzie przebiegało przynajmniej dobrze, to do rozmowy o wynagrodzeniu wrócimy, co się niniejszym dzieje. Pani burmistrz w okresie swojej pracy trafiła na ten dość nieszczęśliwy czas, związany z pandemią koronawirusa. Dlatego nie można przejść obojętnie wobec tego, że w tym trudnym okresie, kiedy również pracownicy urzędu zapadali na chorobę, została zapewniona ciągła i adekwatna do sytuacji praca urzędu. Pani burmistrz w omawianym okresie przeprowadziła realizację inwestycji, które były przewidziane i zaplanowane na okres, o którym mówimy, w sposób terminowy i właściwy. Są to m.in. stadion, ścieżka rowerowa, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na bieżąco są przygotowywane wnioski o dofinansowanie, w zakresie budowy dróg są przygotowywane również plany związane z budową, żeby miasto było gotowe do tego, żeby pozyskiwać i starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dokonaniem jest również uporządkowanie kwestii związanych ze sposobem oraz kosztami gospodarki odbioru odpadów komunalnych, przeprowadzenie procedur i zadań związanych z uruchomieniem stref płatnego parkowania w mieście Mszana Dolna, konsekwentne działania i starania w zakresie poprawy poziomu dyskusji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Są to te regularnie odbywające się spotkania kwartalne, na których każdy, kto sobie tego życzy, ma możliwość zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi. Kolejnym argumentem są jednoznaczne, kierowane bez uwag opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prowadzenia finansów miejskich oraz procedur ich dysponowania. Są jeszcze takie drobne argumenty, które mają dla nas wydźwięk wizerunkowy. Pobory burmistrza miasta Mszana Dolna, w stosunku do poborów wójtów i burmistrzów gmin z bliższych czy dalszych okolic, nie są imponujące. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, powiązana z tą pierwszą, że oczekiwania przedstawione we wniosku, nie są wygórowane. Myślę, że są zrównoważone – stwierdził  radny, reprezentujący w Radzie Miejskiej ulice Spadochroniarzy i Słoneczną.

Zobacz również