Stadion już otwarty. Zarządza nim Zakład Gospodarki Komunalnej

Stadion już otwarty. Zarządza nim Zakład Gospodarki Komunalnej

Na tę wiadomość czekało wielu mieszkańców Mszany Dolnej. Urząd Miasta poinformował, że przebudowany stadion jest już otwarty, a obiekt nadzoruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Ze stadionu będzie można korzystać od wtorku do piątku w godz. 15.00 – 20.00, w sobotę od godz. 12.00 do 20.00, a w niedzielę od 14.00 do 20.00. W poniedziałki obiekt będzie nieczynny. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego, czystego obuwia sportowego, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowań.

Zgodnie z regulaminem stadion lekkoatletyczny przeznaczony jest dla pojedyczych osób  oraz grup zorganizowanych. Mogą z niego korzystać: kluby i sekcje lekkoatletyczne pod nadzorem instruktora lub trenera, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem instruktora sportu, osoby indywidualne i niezrzeszone (pełnoletnie) na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekuna. Grupy zorganizowane muszą uzyskać zgodę dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej w oparciu o harmonogram. Osoby trenujące na stadionie mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora obiektu i pod nadzorem nauczyciela, trenera, instruktora sportu.

Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie lekkoatletycznym jest podpisanie umowy o wynajem obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.

Upoważnieni pracownicy ZGK mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania ze stadionu lekkoatletycznego.

Ze stadionu nie mogą korzystać: osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających, a także osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również