W tym roku minęła 7. rocznica nadania szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. Pracownicy uczestniczyli w uroczystej mszy św.

W tym roku minęła 7. rocznica nadania szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. Pracownicy uczestniczyli w uroczystej mszy św.

W tym roku przypada 7. rocznica nadania Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji w kaplicy szpitalnej pracownicy oraz mieszkańcy Limanowej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. Ryszard Hebda.

Rocznicową mszę św. poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie zgromadzeni w kaplicy uczestniczyli we mszy św., której przewodniczył kapelan szpitala, ks. Ryszard Hebda. Na zakończenie uroczystości Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Szpitala odczytała przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym, Anna Bulanda. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowali pracownicy szpitala. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w całym kraju tegoroczne obchody rocznicowe miały skromny charakter.

Warto przypomnieć, że uroczyste nadanie imienia Miłosierdzia Bożego szpitalowi miało miejsce 22 października 2013 roku. Pamiątką tego ważnego dla społeczności naszego regionu wydarzenia jest umieszczony na dziedzińcu głaz z tablicą. Starania o nadanie imienia limanowskiemu szpitalowi trwały wiele lat. Pierwsza propozycja nadania imienia pojawiła się jeszcze w latach 90. XX wieku z inicjatywy członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w szczególności pomysłodawcy – wiceprzewodniczącego limanowskiego koła KKSLP, doktora Jana Ciny. Następnie w 2004 roku zawiązano Społeczny Komitet Nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej, w skład którego weszli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz innych organizacji oraz stowarzyszeń, działających na terenie naszego szpitala. Początkowo komitet ten składał się z 9, a następnie z 11 osób. Przewodniczącą komitetu została dr Bożena Wojtas, zaś z ramienia limanowskiej parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej działali w nim kolejni kapelani szpitala: ks. Bogdan Węgrzyn, a następnie ks. Janusz Bociek. Po latach starań 26 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o nadaniu limanowskiemu szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. Uroczystości nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej 22 października 2013 roku przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Licznie wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy szpitala, ich rodziny oraz mieszkańcy Limanowej i powiatu limanowskiego.

tekst: Karol Wojtas, rzecznik szpitala

fot. Szpital Powiatowy w Limanowej

Zobacz również