13 mln zł z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

13 mln zł z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego planuje rozdysponować około 13 mln zł z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych, służących małej retencji.

Będzie można zakupić sprzęt pomiarowy i informatyczny, oprogramowania, niezbędne do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Nabór wniosków potrwa od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku. Gmina może maksymalnie otrzymać ćwierć miliona zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Maksymalny udział województwa w przedmiotowym zadaniu wynosi 50%. W przypadku zrealizowania na terenie gminy w roku poprzednim zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników, służących małej retencji, poziom dofinansowania wzrasta do 60%, w przypadku dwóch zadań do 70%, trzech zadań do 80% oraz w przypadku czterech zadań do 90%.

Komfort pracy rolników jest dla nas w takim samym stopniu ważny, co bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców naszego regionu – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Środki będą również przeznaczone na budowę i renowację zbiorników małej retencji, służących ochronie gruntów rolnych o powierzchni od 60 m2 do 10 tys. m2. Maksymalne dofinansowanie stanowiące 80%, w tym przypadku może wynieść 50 tys. zł. Ubiegać się mogą gminy oraz właściciele gruntów.

Ponadto powiaty mogą starać się o dofinansowanie stanowiące 80% zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Wzór wniosku oraz stosowna uchwała ZWM jest zamieszczona na stronie internetowej Małopolski.

Źródło: UMWM

Zobacz również