136 lat temu została otwarta linia kolejowa. Wydarzenie to zmieniło oblicze regionu

136 lat temu została otwarta linia kolejowa. Wydarzenie to zmieniło oblicze regionu

16 grudnia 1884 r. oficjalnie zaczęła funkcjonować linia kolejowa z Chabówki do Nowego Sącza. Do notatek prasowych z 1904 r., opisujących jej przebieg, dotarł historyk Michał Wójcik, zastępca prezesa oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu.

Odcinek Mszana Dolna – Tymbark był uznawany za szczególne niebezpieczny. W artykule, który ukazał się 15 sierpnia 1904 r. na łamach sądeckiego „Mieszczanina” czytamy krytyczną refleksję: Przestrzeń między Tymbarkiem a Mszaną Dolną uważaną jest przez wszystkich za niebezpieczną, przeto w pierwszym rzędzie inżynierzy kolejowi, w drugim prasa i społeczeństwo dopominać się muszą przełożenia toru na bezpieczniejszy teren. Stokroć będzie lepiej, gdy rząd wyda na przełożenie tych torów choćby 2 – 3 milionów – aniżeli, gdy jak dotąd naraża tysiące rodzin na nieobliczalne straty w zdrowiu, a nawet życiu.

W 1910 r. w Mszanie Dolnej mieszkało 3434 osób, w Limanowej (stolicy powiatu) – 2180 osób, a w Tymbarku, który posiadał wówczas prawa miejskie, 834 osoby.

oprac. Michał Wójcik/ Po Galicji

fot. ze zbiorów Michała Wójcika (Mszana Dolna) i Karola Wojtasa (Tymbark i Limanowa)

Zobacz również