Do Szpitala Powiatowego trafi nowy sprzęt w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2

Do Szpitala Powiatowego trafi nowy sprzęt w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2

Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego jest jednym z partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Jak podał ostatnio oficjalnie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, do szpitali w całej Małopolsce trafi już wkrótce 69 milionów złotych na zakup nowego sprzętu medycznego oraz zakup środków ochrony osobistej a także na modernizację przyszpitalnych tlenowni. Pośród 39 Partnerów Projektu do których trafi nowy zakupiony sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej znalazł się także nasz Szpital Powiatowy w Limanowej.

W ramach tego projektu do naszego szpitala w najbliższym czasie trafi taki sprzęt jak: analizator mikrobiologiczny, aparat do znieczulenia, myjnia do wózków, konsole zbiorcze monitorowania IT.

Analizator mikrobiologiczny – zapewnia zintegrowaną izolację, amplifikację, detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki oraz analizę prób w czasie około 1 godziny. Daje to więc w krótkim czasie wynik gotowy do interpretacji. Gwarantuje minimalizację ryzyka zakażenia pracowników szpitalnego laboratorium.

Aparat do znieczulenia – jest to zwarty system oddechowy zaprojektowany do prowadzenia znieczulenia niskimi przepływami. Zawiera respirator z cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu. Umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. Zapewnia ciągły przepływ świeżego gazu w trakcie wentylacji mechanicznej. Wspomaga leczenie pacjentów na oddziale Intensywnej Terapii szczególnie z Covid-19.

Myjnia do wózków – gwarantuje szybką i bardzo dokładną dezynfekcję wózków do przewozu narzędzi oraz piętnastu dużych tac narzędziowych. Myjnia ta minimalizuje kontakt personelu z zabrudzonymi wózkami i tacami, a tym samym minimalizuje ryzyko zakażenia.

Konsole zbiorcze monitorowania IT – umożliwiają ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Dają one możliwość równoczesnego podglądu na ww. funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Zmniejszają konieczność bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami, a tym samym zmniejszone zostaje ryzyko zakażenia.

Słowa zadowolenia i podziękowania do Zarządu Województwa wyraził dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Jestem zadowolony, że nasz szpital znalazł się ponownie w grupie placówek medycznych, które dostaną dofinansowanie na zakup nowego sprzętu medycznego. Dzięki temu mieszkańcy powiatu limanowskiego oraz pacjenci z innych części Małopolski będą mogli podczas leczenia w naszej placówce być diagnozowani przy użyciu najnowszego sprzętu. Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego, dziękuje panom marszałkom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza placówka mogła zakupić nowy sprzęt do leczenia i diagnostyki pacjentów. Cieszę się, że nasz szpital dzięki zakupionemu sprzętowi może coraz lepiej służyć mieszkańcom naszego powiatu oraz województwa – powiedział Marcin Radzięta.

W tym roku w ramach pakietu medycznego tarczy antykryzysowej szpital w Limanowej otrzymał dofinansowanie między innymi do zakupu nowoczesnych urządzeń.

Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG firmy GMM MAC – (wartość ponad 250 tys. zł) dla pacjentów z zarażeniem Covid -19. W znacznej większości przypadków jest ono wystarczające do oceny chorego i pozwala uniknąć transportu pacjenta w obrębie szpitala.

Wielofunkcyjny aparat USG (z 3 głowicami) firmy Samsung model HS50- (wartość blisko 200 tys. zł) W skład aparatu USG wchodzą: konsola aparatu z 3 portami aktywnymi, wyposażenie standardowe, doppler fali ciągłej, pakiet Cardiac Measurment, EKG, głowica typ: convexowa, głowica typ: sektorowa, videoprinter: rozdzielczość druku: 325dpi. + dodatkowa głowica. Aparat służy pacjentom na Oddziale Chorób Wewnętrznych, obecnie zamienionym w oddział covidowy.

Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym firmy OLYMPUS – (wartość ponad 400 tys. zł). W skład kolumny endoskopowej z torem wizyjnym wchodzą: procesor kamery Full HDTV, wideolaparoskop EndoEye – 2 sztuki, kosz do sterylizacji -1 sztuka, monitor 32”- 2 sztuki, wózek jezdny – 1 sztuka, system automatycznego oddychania z regulacją intensywności – 1 sztuka, przewód do podłączenia CO2 – 1 sztuka, zestaw drenów – 1 sztuka, wózek endoskopowy – 1 sztuka, ramię przegubowe na monitor LCD – 1 sztuka, uchwyt na głowicę kamery HD – 1 sztuka, uchwyt na butlę CO2 – 1 sztuka, wieszak 4 miejscowy na płyny – 1 sztuka, reling boczny do wózka z uchwytami mocującymi butli ssaka – 1 sztuka. Kolumna wraz z torem wizyjnym służy pacjentom na bloku operacyjnym.

Bronchofiberoskop z wyposażeniem firmy PENTAX – (50 tys. zł) – bronchoskopia, której celem jest pobranie materiałów diagnostycznych (BALF, biopsja szczoteczkowa) dla pacjentów z COVID-19 jest zalecana, gdy istnieje konieczność badań w kierunku innej etiologii zapalenia płuc, pacjent zaintubowany i wentylowany mechanicznie. Bronchofiberoskop jest służy pacjentom Oddziału Pulmonologii, obecnie zamienionego w oddział covidowy.

Dodatkowo w ramach Tarczy Antykryzysowej limanowska placówka otrzymała również dwa ambulanse w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i informatyczny. Wartość jednego pojazdu to ponad 600 tys. zł. Każdy ambulans zgodnie z wymogami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawiera m.in. nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator, respirator. Dodatkowo karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które są niezwykle pomocne w trakcie akcji resuscytacyjnych.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa małopolskiego.

tekst: Karol Wojtas, rzecznik Szpitala Powiatowego

fot. Szpital Powiatowy w Limanowej

Zobacz również