Gmina Jodłownik wśród 31 samorządów, które otrzymały dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła

Gmina Jodłownik wśród 31 samorządów, które otrzymały dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła

31 małopolskich gmin otrzymało środki na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz gruntach. Dzięki temu będzie można pozyskiwać energię w sposób przyjazny środowisku. Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” to dofinansowanie w wysokości ponad 59 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umów z wykonawcami projektu nastąpiło podczas wideokonferencji z udziałem poseł Anny Pieczarki oraz wicemarszałków Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza.

Dzięki projektowi na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz gruntach położonych na terenie 31 gmin zostanie zamontowanych blisko 6 tys. sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii: ponad 3 tys. instalacji fotowoltaicznych, około 2,8 tys. kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła. Wyprodukują one łącznie: 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej. Energia elektryczna produkowana przez instalacje będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory energii będą uzupełniane z sieci, a nadwyżki produkcji – magazynowane w sieci. Uzyskana ciepła woda użytkowa będzie zużywana w całości na potrzeby własne obiektów.

Całkowita wartość projektu to ponad 110 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 59,2 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Małopolska stawia na odnawialne źródła energii, ponieważ zwrot ku efektywności i źródłom odnawialnym jest szansą dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Projekt, o którym dziś rozmawiamy, jest inwestycją w zdrowie i w ekologię, kolejnym krokiem w walce o czyste powietrze i lepszy komfort życia dla mieszkańców regionu – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Energetyka odnawialna rozwija się coraz szybciej, dzięki czemu np. ogniwa fotowoltaiczne na dachach to coraz bardziej powszechny widok w naszym regionie. To ogromny zysk dla natury i dla nas samych, bo większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, które wpływają na zdrowie nas wszystkich. Cieszy fakt, że kolejne małopolskie gminy dostrzegły szansę, jaką dają unijne środki i postanowiły skorzystać z dotacji na proekologiczne projekty – dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Gmina Jodłownik otrzymała 6 526 200,00 zł. Ponadto w budżecie gminy na 2021 r. zabezpieczono na ten cel 3 769 008,42 zł. Właściciele posesji będą partycypować w kosztach inwestycji tylko w  kwocie 15% wartości zadania. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja zostanie wykonana w terminie do końca I półrocza 2021 roku.

Wójt Paweł Stawarz poinformował, że mieszkańcy, zakwalifikowani do projektu powinni się zgłaszać z dowodem wpłaty oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość do wyznaczonych punktów w celu podpisania umowy, gdzie będzie dyżurował pracownik Urzędu Gminy.

W każdy poniedziałek w grudniu i styczniu, począwszy od 7 grudnia w godzinach od 10.00-15.00 umowy będą podpisywane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku (mieszkańcy sołectw Jodłownik i Mstów), w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy (mieszkańcy sołectw Sadek i Kostrza), w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Szczyrzycu (mieszkańcy sołectw Janowice, Góra Św. Jana, Pogorzany, Szczyrzyc).

Z kolei w każdy wtorek w grudniu i styczniu, począwszy od 8 grudnia, w godzinach od 10.00-15.00, umowy będą podpisywane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku (mieszkańcy sołectwa Wilkowisko), w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem-Lasocicach (mieszkańcy sołectw Krasne-Lasocice i Słupia) oraz w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyku (mieszkańcy sołectwa Szyk).

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Jodłownik; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Zobacz również