Osoby, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w 6 przychodniach na terenie powiatu

Osoby, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w 6 przychodniach na terenie powiatu

Od 14 do 31 grudnia osoby, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II i III grupa) powyżej 16. roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji, finansowanej ze środków NFZ. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na terenie powiatu limanowskiego program realizują przychodnie rehabilitacyjne w Dobrej, Kamienicy, Kasince Małej, Męcinie, Skrzydlnej oraz Tymbarku.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu, dostępne są na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów https://kif.info.pl/bezposredni-dostep-do-fizjoterapeuty-w-ramach-nfz.

Lista przychodni, realizujących program:

Przychodnia Rehabilitacyjna w Dobrej,  Dobra 545

Przychodnia Rehabilitacyjna w Kamienicy, Kamienica 403

Przychodnia Rehabilitacyjna w Kasince Małej, Kasinka Mała 882

Przychodnia Rehabilitacyjna w Męcinie, Męcina 880

Przychodnia Rehabilitacyjna w Skrzydlnej, Skrzydlna 287

Przychodnia Rehabilitacyjna w Tymbarku, Tymbark 315

Realizacja programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” i wynika z Uchwały Nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M. P. poz. 856), zwany dalej programem. Określone zostały zasady zawierania umów na realizację świadczeń w programie oraz ich finansowanie.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały. Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

źródło: kif.info.pl

Zobacz również