Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał regulujących gospodarowanie odpadami. Od stycznia stawka wyniesie 16,50 zł za osobę

Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał regulujących gospodarowanie odpadami. Od stycznia stawka wyniesie 16,50 zł za osobę

Rada Gminy Limanowa przyjęła pakiet uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 stycznia. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do segregacji śmieci w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie dwukrotnie wyższej stawki za odpady.

Ze względu na zwiększenie ilości odpadów, a także wzrost ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną powstała konieczność podwyższenia stawek opłat śmieciowych.

Od stycznia 2021 r. obowiązywać będzie jedna stawka – 16,50 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana dwukrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby, czyli 33,00 zł.

Będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych. Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. W przypadku korzystania z tej ulgi mieszkańcy nie mogą wystawiać bioodpadów w pojemnikach przed posesję. Ponadto odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

Rada Gminy przyjęła także stawki za gospodarowanie odpadami, gromadzonymi w sposób selektywny w nieruchomościach niezamieszkiwanych, w których powstają odpady komunalne. Cena za worek o pojemności 80 litrów będzie wynosić 12,00 zł, za worek o pojemności 120 litrów – 18,00 zł, natomiast za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 58,00 zł. Opłata podwyższona za niewypełnianie obowiązku segregacji to odpowiednio: 24,00 zł, 36,00 zł i 116,00 zł.

Właściciele nieruchomości z domkami letniskowymi lub innymi obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi w przyszłym roku zapłacą ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 180 zł. W tym przypadku opłata podwyższona wyniesie 360 zł.

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również