Radni podjęli uchwałę o zamiarze zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

Radni podjęli uchwałę o zamiarze zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

Rada Gminy Limanowa podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Radni nie byli jednomyślni w tej sprawie – 9 poparło uchwałę, 4 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z uchwałą od 1 lipca 2021 r. nową siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi będzie budynek przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A w Limanowej. Z dniem 30 czerwca zlikwidowane zostaną filie w Kaninie, Męcinie, Nowym Rybiu, Pisarzowej, Rupniowie i Siekierczynie. Mają je zastąpić punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich w Kisielówce, Lipowem, Pasierbcu, Pisarzowej, Siekierczynie I, Sowlinach, Starej Wsi I, Bałażówce, Makowicy i Walowej Górze oraz w budynkach w Siekierczynie II, Rupniowie, Nowym Rybiu i Kaninie.

Radni upoważnili wójta gminy Limanowa do wystąpienia o opinię w sprawie likwidacji wszystkich filii do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi.

W uzasadnieniu uchwały stwierdzono miedzy innymi, że dostęp do filii jest utrudniony ze względu na lokalizację, a koszty utrzymania rosną.

– Główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowana jest w Starej Wsi – jednej z miejscowości Gminy Limanowa, a jej filie w Kaninie, Męcinie, Nowym Rybiu, Pisarzowej, Rupniowie i Siekierczynie. Biblioteka oferuje bardzo ciekawe wydarzenia, jednak uczestnikami tych wydarzeń jest niewielka liczba mieszkańców gminy. Przyczyną tego stanu faktycznego jest zapewne w głównej mierze lokalizacja biblioteki. Dostępność mieszkańców z pozostałych miejscowości Gminy Limanowa, szczególnie osób starszych, do wydarzeń organizowanych przez bibliotekę jest utrudniony z uwagi na brak bezpośredniej komunikacji publicznej. Żeby dojechać do któregokolwiek lokalu biblioteki, trzeba przesiadać się w Limanowej. Z tych też względów liczba czytelników spada z roku na rok. Funkcjonowanie biblioteki w siedmiu lokalizacjach generuje ponadto wysokie koszty bieżące oraz osobowe. Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaleciła rozważenie reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej – polegającej na przeniesieniu jej siedziby do centrum miasta Limanowa oraz zlikwidowaniu jej filii – co poprawi znacznie dostępność do Biblioteki dla wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa oraz znacznie obniży koszty jej funkcjonowania. Mając na uwadze powyższe argumenty, podjęta została decyzja o przystąpieniu do zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i zlokalizowaniu jej w centrum Limanowej, zlikwidowaniu wszystkich jej filii oraz utworzeniu punktów bibliotecznych udostępniających książki w funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa w świetlicach wiejskich w Kisielówce, Lipowem, Pasierbcu, Pisarzowej, Siekierczynie I, Sowlinach, Starej Wsi I, Bałażówce, Makowicy i Walowej Górze oraz w budynkach w Siekierczynie II, Rupniowie, Nowym Rybiu i Kaninie czytamy w dokumencie.

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również