Trwają prace wykończeniowe na Oddziale Geriatrycznym Szpitala Powiatowego

Trwają prace wykończeniowe na Oddziale Geriatrycznym Szpitala Powiatowego

Trwają prace wykończeniowe na nowym Oddziale Geriatrycznym Szpitala Powiatowego w Limanowej. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia planowany jest do 30 czerwca 2021 roku.

W większości pomieszczeń zakończono już m. in. prace glazurnicze i malarskie, Obecnie montowane są elementy wyposażenia tj. panele przyłóżkowe czy elementy wykończenia sal i łazienek.

– Jestem zadowolony, że prace mimo trwania pandemii Cowid – 19 i sytuacji w naszym kraju z tym związanej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już niedługo po Nowym Roku rozpoczniemy rekrutację personelu do nowo utworzonego Limanowskiego Centrum dla Seniorów. Cieszę się, że ta historyczna inwestycja naszego szpitala zmierza ku końcowi i już niedługo starsi pacjenci z naszego powiatu będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną i godne warunki leczenia oraz rehabilitacji – podkreśla dyrektor Marcin Radzięta.

Umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” podpisano 13 maja 2019 roku. W czerwcu 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Inwestycja, która polegała na przebudowie i rozbudowie oraz nadbudowaniu o dwie kondygnacje istniejącego od kilku lat nowego budynku bloku operacyjnego szpitala, budzi duże zainteresowanie mieszkańców Limanowej i powiatu limanowskiego. Podczas prowadzonych prac wzmocniono fundamenty dotychczasowego budynku bloku operacyjnego, obłożono żelbetowe słupy płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru, dobudowano szyb windowy.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlano – urządzeniowych nastąpi stopniowe wyposażanie oddziału i poradni w niezbędny specjalistyczny sprzęt. Jeżeli przetargi na sprzęt oraz wyposażenie będą rozstrzygane we właściwych terminach, a sytuacja epidemiczna w kraju nie zakłóci planowanych działań, to już w drugiej połowie roku 2021 pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na oddział leczenia seniorów.

Docelowo w ramach Oddziału Geriatrycznego będą 64 łóżka dla pacjentów. Dodatkowo będzie funkcjonować poradnia geriatryczna, bardzo potrzebna w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie naszego kraju i regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 748 185,02 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 204 701 zł. Wkład własny beneficjenta pokryty ze środków powiatu limanowskiego to: 3 543 484,02 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

tekst: Karol Wojtas, rzecznik szpitala

fot. Szpital Powiatowy w Limanowej

Zobacz również