W 2021 r. na miejscu skrzyżowania DK nr 28 z ul. Kopernika i Kolejową powstanie rondo. Burmistrz Władysław Bieda podpisał umowę

W 2021 r. na miejscu skrzyżowania DK nr 28 z ul. Kopernika i Kolejową powstanie rondo. Burmistrz Władysław Bieda podpisał umowę

W 2021 r. skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z ulicami Kopernika i Kolejową zostanie przebudowane. Jak poinformował burmistrz Władysław Bieda podczas ostatniej sesji, na tę inwestycję udało się pozyskać dodatkowe środki. W październiku odpowiednią decyzję podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z kolei 3 grudnia miasto Limanowa zawarło umowę z przedstawicielami wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.

Na mocy porozumienia miasta Limanowa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samorząd wykonał projekty budowlany i wykonawczy, uzyskał pozwolenie na budowę, nabył nieruchomości i przeprowadził postępowanie przetargowe. Koszty inwestycji ponosi GDDKiA.

Rondo wybuduje firma ZIBUD za ok. 3,7 mln zł. Zakończenie robót planowane jest na osiem miesięcy od dnia przekazania terenu. Do czasu realizacji nie będzie wliczony okres zimowy, od 16 grudnia do 15 marca.

W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo w kształcie owalu, obejmującego wszystkie wloty ulic: Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej. Powstanie ciąg dla pieszych, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, czyli sieci: teletechniczna, energetyczna i wodociągowa.

źródło: GDDKiA, UM Limanowa; oprac. MAG

fot. GDDKiA

Zobacz również