Zespół „Spod Kicek” z Mordarki i „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej z Nagrodami Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Zespół „Spod Kicek” z Mordarki i „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej z Nagrodami Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Zespoły regionalne z powiatu limanowskiego zostały docenione przez kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski w 2020 roku.

Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki jako laureat I Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana otrzymał 10 000 zł, natomiast Zespół Regionalny „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej jako laureat II Nagrody –  6 000 zł.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana ma na celu wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

 

Zobacz również