Mieszkańcy powiatów limanowskiego i suskiego mogą bezpłatnie wykonać badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i to w pełnym znieczuleniu!

Mieszkańcy powiatów limanowskiego i suskiego mogą bezpłatnie wykonać badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i to w pełnym znieczuleniu!

Od maja 2021 r. w Allmedica w Mszanie Dolnej w ramach programu „Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu limanowskiego i suskiego” wykonywane są badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Badania są w pełni bezpłatne i w trosce o komfort pacjenta wykonywane w pełnym znieczuleniu, przy asyście lekarza anestezjologa.

Te wyjątkowe warunki darmowego badania w znieczuleniu anestezjologicznym dzięki Regionalnym Program Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 i dotacjom Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii?

Do programu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na terenie powiatów limanowskiego i suskiego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat oraz  Są w poniższym przedziale wiekowym:

 • osoby w wieku ,50 – 65 lat
 • osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-49 lat, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością HNPCC – w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

W związku z tym, że jest to program profilaktyki raka jelita grubego skierowany jest więc do osób, które nie chorują  na tą chorobę i do tych osób, które nie posiadają typowych objawów raka jelita grubego, o których wspomnimy w dalszej części tego artykułu. 

Profilaktyka „lekiem na całe zło”.

Nie od dzisiaj wiadomo, że badania profilaktyczne są najskuteczniejszą metodą walki z nowotworami. Nie inaczej jest w przypadku raka jelita grubego. Celem badań profilaktycznych raka jelita grubego jest wykrywanie i leczenie gruczolaków oraz wykrycie raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, gdy dostępne procedury chirurgiczne polegające doszczętnym wycięciu guza nowotworowego wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi., jak i onkologiczne leczenie uzupełniające są w pełni skuteczne i dają duże prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia. Wcześniejsze wykrycie choroby nowotworowej daje większe  szanse na skuteczne leczenie.  Nowotwór ma wówczas mniej czasu by się rozwinąć i łatwiej jest go usunąć w trakcie operacji. Ponadto zmniejszone zostaje ryzyko wystąpienia przerzutów na inne organy wewnętrzne pacjenta. Dlatego w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby nowotworowej, należy niezwłocznie udać się do lekarza celem przeprowadzenia diagnostyki.

Do badań, które stosuje się w celu wykrycia zmian nowotworowych w obrębie jelit należą: badanie na krew utajnioną w kale, badanie per rectum, tomografia komputerowa, USG jamy brzusznej oraz kolonoskopia, która często pozwala na usunięcie zmian powodujących zachorowanie na raka jelita grubego. Ta ostatnia jest obecnie objęta Programem Profilaktyki Raka Jelita Grubego finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dzięki temu można z niej skorzystać całkowicie bezpłatnie, w dodatku w pełnym znieczuleniu.

Jak wygląda badanie?

Sposobów na zbadanie się pod kątem nowotworów jest wiele, miedzy innymi USG jelita grubego czy tomograf komputerowy. Jednak najpewniejszym i najdokładniejszym badaniem dającym możliwość zareagowania na ujawnione zmiany patologiczne w postaci gruczolaków i polipów, umożliwiające ich natychmiastowe usunięcie (jeżeli ich średnica nie przekracza 15 mm) i przesłanie do badania histopatologicznego jest kolonoskopia. W związku z tym, aby utrzymać najwyższe standardy medyczne i wykonywać badania na najwyższym poziomie, zabiegi wykonywane są na sprzęcie medycznym światowej klasy przy udziale najlepszych lekarzy gastroenterologów.

Kadra medyczna wykonująca badania gwarantuje komfort i bezpieczeństwo, to wybitni specjaliści posiadający doświadczenie w czołowych europejskich klinikach medycznych, którzy są wieloletnimi praktykami, członkami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Podczas każdego badania, Pacjentom towarzyszy starannie dobrany personel w osobie lekarza gastroenterologa wykonującego badanie, lekarza anestezjologa, który zadba komfort podczas badania, wykonując znieczulenie oraz pielęgniarki anestezjologicznej i pielęgniarki endoskopowej, które od samego początku troskliwie wprowadzają każdą osobę do badania i gwarantują opiekę po jego przeprowadzeniu.  

Zabiegi wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie medycznym światowej klasy amerykańskiej firmy Pentax, gwarantując zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa oraz jakości badania. Aparat jest wyposażony w zaawansowany system obrazowania, co pozwala na doskonałe śledzenie zmian będących przedmiotem badania.

Po przeprowadzonym badaniu pacjent otrzymuje niezbędną informację medyczną wraz z dokumentacją fotograficzną i zaleceniami. Lekarz gastroenterolog udziela wyczerpującej informacji. W trakcie badania usuwane są polipy do 1,5 cm oraz wykonywane jest BEZPŁATNE badanie histopatologiczne, którego wyniki przekazywane są Pacjentowi niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium diagnostycznego. Zabieg taki jest zupełnie dla pacjenta nie odczuwalny, pacjent nawet nie wie ile razy i kiedy został wykonany. Polipem, guzem jelita grubego nazywamy zmianę makroskopową, wystającą ponad poziom błony śluzowej. Polipy mogą występować w postaci nienowotworowej i nowotworowej. Te pierwsze nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem przemiany w raka, jeśli są kilkumilimetrowe.  Polipy nowotworowe wymagające usunięcia zwykle przekraczają o średnicę 1 cm i zlokalizowane w prawej połowie okrężnicy. Polipami nowotworowymi są gruczolaki, raki polipowate, nowotwory neuroendokrynne i nowotwory nienabłonkowe, takie jak tłuszczaki, mięśniaki, naczyniaki, guzy podścieliskowe. Nawet małe gruczolaki jelita grubego stwarzają ryzyko zezłośliwienia i stąd konieczność ich usunięcia bez względu na rozmiar.

Każde badanie przesiewowe w znieczuleniu jest w pełni bezpłatne. Badania są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Tytuł projektu „Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu limanowskiego i suskiego.”  W związku z powyższym, osoba zgłaszająca się na zabieg, przed przystąpieniem do niego, proszona jest o wypełnienie krótkiego wniosku, ankiety i oświadczenia. W wypełnieniu wspomnianych dokumentów chętnie pomogą pracownicy rejestracji.

Mając na uwadze fakt, że w badaniu mogą uczestniczyć osoby z różnych części powiatu limanowskiego i suskiego, istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu każdemu Pacjentowi – bez względu na to, z której części powiatu limanowskiego lub suskiego przyjeżdża.

Biorąc pod uwagę, że większości uczestnikom projektu ze względu na znieczulenie anestezjologiczne muszą towarzyszyć osoby opiekujące się nimi od chwili jego przyjazdu na badania do czasu powrotu pacjenta do domu po badaniu w projekcie uwzględniane są środki na wynagrodzenie takiego opiekuna. Ilość środków na ten cel w danym roku jest ograniczona. Opiekun ubiegając się o takie wynagrodzenie jest zobowiązany do wypełnienia stosownych dokumentów znajdujących się stronie internetowej lub może je wypełnić na miejscu podczas wykonywanego badania osobie, którą będzie się opiekował. Wszystkie dokumenty programowe są do pobrania i do wglądu na stronie internetowej https://allmedica.pl/strony/dokumenty-do-pobrania. 

Bardzo ważny jest aspekt społeczny Programu, którego celem jest rozwój społeczności i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego poprzez podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i niwelację barier

powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym. Program badań skierowany jest zarówno do kobiet jak i do mężczyzn uwzględniając potrzeby osób z wszelkimi niepełnosprawnościami.

Czym jest rak jelita grubego?

Rak jelita grubego (łac. carcinoma intestini crassi) to pierwotny nowotwór złośliwy jelita grubego wywodzący się z nabłonka błony śluzowej jelita grubego. Do raka jelita grubego zaliczany jest rak okrężnicy, rak zgięcia esiczo-odbytniczego i rak odbytnicy. Klinicznie bywa dzielony na raka okrężnicy i odbytnicy. Powstaje w skutek mutacji genów wynikających z oddziaływania licznych rodzajów czynników rakotwórczych, które mogą doprowadzić do pojawienia się ich uszkodzeń. Defekty w obrębie genów pociągają za sobą cały szereg zaburzeń (po pewnym czasie nieodwracalnych) a skutkujących powstaniem nowego pokolenia nieprawidłowych, atypowych komórek tworzących gruczolaka a potem raka. Rak może naciekać narządy sąsiednie, takie jak: pętle jelita, pęcherz moczowy, prostatę, macicę czy ścianę jamy brzusznej. Naczyniami chłonnymi daje przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, zaś drogą naczyń krwionośnych przerzutuje do wątroby, płuc, jamy otrzewnej, mózgu, kości, narządów rodnych u kobiet czy skóry.

Pod względem morfologii w obrazie mikroskopowym, raki jelita grubego dzielimy na:

a. gruczolakoraki (85-90%);

b. gruczolakoraki śluzowe (5-10%);

c. raki śluzowokomórkowe (1%);

d. raki rdzeniaste (bardzo rzadkie).

Efekty leczenia raka jelita grubego.

Na efekty leczenia raka jelita grubego decydujący wpływ mają poszczególne czynniki od których zależy skuteczność leczenia. Są nimi: wielkość guza, obecność przerzutów do węzłów chłonnych otaczających guz oraz obecność przerzutów do innych narządów np. wątroby, płuc, kości itp. Statystycznie możliwości wyleczenia są następujące:

w I stopniu, w którym guz jest niewielki i nie ma przerzutów do węzłów chłonnych – 80 – 90%,

w II stopniu, w którym guzy są większe, ale nadal bez przerzutów do węzłów chłonnych – 55 – 80%,

w III stopniu, w którym nastąpiły przerzuty do węzłów chłonnych, ale nie ma zajęcia innych organów – 40%.

w IV stopniu, gdy nastąpiły przerzuty odległe szansa na wyleczenie waha się – 0 – 10%.

W związku z tym najważniejsza jest wczesna diagnoza zanim zaobserwujemy u siebie niepokojące objawy.

Jak WAŻNE jest wykonywanie badań przesiewowych.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów spośród raków przewodu pokarmowego. Bezobjawowo może rozwijać się nawet przez 10 lat. Objawy daje bardzo późno, wtedy leczenie staje się bardzo skomplikowane i uciążliwe. Wśród najczęstszych objawów – jeśli takie się już pojawią – jest obecność krwi w stolcu lub na nim oraz związana z tym niedokrwistość (łatwe męczenie się, osłabienie). U ponad 70% krwawienie ma jednak charakter utajony i aby ją wykryć należy wykonać szczegółowe badania pod kątem krwi utajonej. Pozostałe objawy, które należy potraktować z największą powagą, to: wyczuwalny guz w jamie brzusznej, zmiana charakteru wypróżnień, silne skurcze brzucha, nudności, nie planowana utrata masy ciała połączona z osłabieniem i brakiem apetytu.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania i dlaczego?

Tych czynników jest wiele, jednak do najważniejszych należą:

 • zaburzenia genetyczne,
 • dziedziczenie po członkach rodziny chorujących na nowotwór jelita grubego,
 • wiek (głównie po 50 roku życia),
 • wszelkie choroby zapalne jelita grubego,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • palenie papierosów,
 • ilość spożywanego alkoholu, któremu towarzyszy niedobór kwasu foliowego i metioniny,
 • nieodpowiednia dieta obfitująca w mięsa i tłuszcze, a w związku z tym wysokie stężenie kwasów żółciowych w jelicie,
 • dieta oparta na mięsie czerwonym, czyli wołowinie, wieprzowinie i baraninie, które są poddawane pieczeniu i grillowaniu,
 • dieta uboga w błonnik,
 • w przeszłości napromienianie (radioterapia) miednicy małej,
 • otyłość.

Jakie czynności stanowią profilaktykę nowotworu jelita?
Aby ustrzec się choroby nowotworowej wskazane jest:

 • badania okresowe, w tym wykonanie kolonoskopii co 10 lat po 50 roku życia,
 • wykonywaniu testów na krew utajoną w kale (co rok),
 • regularne uprawianie aktywności fizycznej (spacer, basen, etc),
 • ograniczenie spożywanych kalorii,
 • ograniczenie alkoholu ,
 • ograniczenie tłuszczów zwierzęcych,
 • ograniczenie palenia tytoniu,
 • wprowadzenie do diety większej ilości świeżych produktów roślinnych,
 • spożywanie produktów bogatych w błonnik.

PAMIĘTAJ:

Aby wykonać badanie przesiewowe nie musisz mieć żadnych objawów!

Nie potrzebne Ci jest skierowanie!

Nie poniesiesz kosztów badania!

Zwrócone Ci zostaną koszty dojazdu!

Wypłacone zostanie wynagrodzenie w postaci ryczałtu osobie, która zaopiekuje się Tobą po badaniu! 

Anestezjolog zadba o Twój komfort w trakcie badania!

Zostaniesz otoczony opieką lekarską i pielęgniarską w trakcie i bezpośrednio po badaniu!

Zostaniesz szczegółowo poinformowany na temat przygotowania i przebiegu badania!

Zostaną zlecone bezpłatnie badania histopatologiczne ewentualnie usuniętych gruczolaków i polipów!

Jak przystąpić do programu bezpłatnej kolonoskopii?
Zarejestruj się telefonicznie +48 18 265 74 88 lub osobiście w dowolnej placówce Allmedica.

 1. Uzupełnij dokumenty przed badaniem, które możesz pobrać ze strony . pod ikoną „Bezpłatna Kolonoskopia” – „Dokumenty do pobrania”, lub ich wydrukowany komplet otrzymasz wraz z ulotkami dotyczącymi przygotowania się do zabiegu w każdej placówce Allmedica.www.allmedica.pl
 2. Przyjdź 50 minut przed planowanym terminem badania celem zarejestrowania się, sprawdzenia lub poprawienia dokumentów oraz przygotowaniem się do badania.
 3. Bezpłatne badania w znieczuleniu wykonywane są w tygodniu do późnych godzin wieczornych oraz w soboty w placówce przy ul. Orkana 10 w Mszanie Dolnej.
 4. Wszelkie szczegóły dotyczące badań znajdują się na stronie www.allmedica.pl. w zakładce „Bezpłatna Kolonoskopia”.
 5. Wyczerpujące informacje możecie państwo uzyskać również bezpośrednio pod numerem telefonu komórkowego 534-597-780, pod który wystarczy wysłać sms lub zadzwonić, aby skontaktował się z państwem konsultant, który odpowie na szczegółowe pytania.

Zobacz również