1 lutego wejdzie w życie nowelizacja ustawy o handlu w niedziele i święta. Uszczelnia ona przepis o świadczeniu usług pocztowych

1 lutego wejdzie w życie nowelizacja ustawy o handlu w niedziele i święta. Uszczelnia ona przepis o świadczeniu usług pocztowych

Od 1 lutego sklepy nie będą mogły prowadzić sprzedaży w niedziele niehandlowe pod pretekstem świadczenia usług pocztowych. We wtorek wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Placówka będzie musiała wykazać się co najmniej 40-procentowym przychodem z działalności pocztowej.

W nowelizacji pojawia się pojęcie „przeważająca działalność”, która oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293).

Ustawa z 2018 r. przewiduje siedem handlowych niedziel w ciągu roku: ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również