4 tys. zł nagrody dla zastępcy. Burmistrz Anna Pękała odpowiedziała na interpelację podpisaną przez całą Radę Miejską

4 tys. zł nagrody dla zastępcy. Burmistrz Anna Pękała odpowiedziała na interpelację podpisaną przez całą Radę Miejską

Radni miasta Mszana Dolna w tym temacie byli wyjątkowo zgodni. Wspólnie złożyli interpelację w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych, wypłaconych wiceburmistrzowi Michałowi Grzeszczukowi przez burmistrz Annę Pękałę.

Odpowiedź burmistrz Mszany Dolnej została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta.

– Przyznałam panu Michałowi Grzeszczukowi jednorazową nagrodę w wysokości 4 000,00 zł brutto. Nagroda została przyznana za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oraz podejmowanie inicjatyw wykraczających poza ich zakres – napisała Anna Pękała, nie podając jednak przykładów konkretnych działań.

Michał Grzeszczuk pracuje na stanowisku zastępcy burmistrza miasta Mszana Dolna od 1 października 2021 r.


źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Tv28 oraz Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również