Rzecznik wojewody: „W naszej ocenie zapis §50 ust. 2. Statutu Gminy Łukowica pozostaje w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym”

Rzecznik wojewody: „W naszej ocenie zapis §50 ust. 2. Statutu Gminy Łukowica pozostaje w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym”

Sposób podejmowania uchwał przez Radę Gminy Łukowica w przypadku równej liczby głosów budzi wątpliwości radnych i prawników. Statut mówi, że w takich sytuacjach decyduje głos przewodniczącego Rady Gminy. Ten zapis został wykorzystany podczas sesji budżetowej podczas przyjmowania jednej z poprawek, co stało się początkiem dyskusji.

W związku z tym wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wojewoda małopolski, który sprawuje nadzór prawny nad uchwałami organów gmin, zajął jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z zapisami §50 ust. 2. Statutu Gminy Łukowica: „W przypadku równej liczy głosów rozstrzyga głos przewodniczącego”. W naszej ocenie przywołany zapis Statutu Gminy Łukowica pozostaje w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym. Poinformowaliśmy o tym Przewodniczącą Rady Gminy Łukowica w ramach prowadzonego postępowania nadzorczego, zwracając się o podjęcie przez Radę Gminy prawem przewidzianych czynności, aby doprowadzić tę sytuację do zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym. Mając na uwadze bezczynność Rady Gminy Łukowica w powyższym zakresie, zdecydowaliśmy o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wadliwego przepisu uchwały – poinformowała dr Joanna Paździo, I zastępca dyrektora Biura Wojewody oraz rzecznik prasowy wojewody małopolskiego, Łukasza Kmity.

fot. kadr z retransmisji sesji Rady Gminy Łukowica

Zobacz również