Budżet miasta Mszana Dolna przyjęty jednogłośnie. Emocje wokół 200 tys. zł

Budżet miasta Mszana Dolna przyjęty jednogłośnie. Emocje wokół 200 tys. zł

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej została podjęta uchwała budżetowa na 2022 r. Głosowanie poprzedziła długa i chwilami emocjonalna dyskusja na temat poprawek, zaproponowanych przez radnych.

Komisja Budżetu i Finansów zgłosiła poprawkę, która zmienia przeznaczenie 200 tys. zł. Z wydatków bieżących Urzędu Miasta (wynagrodzeń i składek) środki te zostały przesunięte do wydatków majątkowych (np. na remonty). Burmistrz Anna Pękała argumentowała, że poprawka może spowodować konieczność zwolnienia pracowników Urzędu Miasta. Podczas dyskusji kolejny raz pojawił się temat zatrudnienia zastępcy burmistrza, a także diet radnych. Ostatecznie poprawka została przyjęta.

Radni sprzeciwili się wpisaniu do budżetu dochodu (3 mln zł) ze sprzedaży działki przy oczyszczalni ścieków. Stwierdzili, że jest to działka strategiczna dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Odczytano pismo od Romana Duchnika, prezesa spółki „Górna Raba”, który podkreślał zainteresowanie spółki tym terenem. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu pod warunkiem wprowadzenia zmiany w uzyskaniu dochodów majątkowych. Radni zaproponowali częściową sprzedaż innych działek oraz częściowo kredyt. Drugim warunkiem komisji było potwierdzenie decyzji o rezygnacji z szukania oszczędności poprzez łączenie obecnych klas trzecich w obu szkołach podstawowych. Burmistrz Pękała podtrzymała wcześniejsze deklaracje.

Debata zakończyła się jednogłośnym podjęciem uchwały budżetowej.


źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

fot. kadr z retransmisji sesji Rady Miejskiej

Zobacz również