Grzegorz Biedroń powołany do Rady Ekspertów do spraw Turystyki

Grzegorz Biedroń powołany do Rady Ekspertów do spraw Turystyki

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń został powołany przez Ministra Sportu i Turystyki do Rady Ekspertów do spraw Turystyki.

Prezes MOT był również członkiem poprzedniej Rady, która działała przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii, kiedy turystyka była częścią tego resortu.
Do zadań Rady należą m.in.:
???? opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce;
???? opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki;
???? inicjowanie działań na rzecz:
???? zrównoważonego rozwoju turystyki,
???? konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym,
???? tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

Źródło: Małopolska Organizacja turystyczna

Zobacz również