„Podjęcie prac w zakresie strategii promocji miasta Mszana Dolna” – burmistrz Anna Pękała uzasadnia przyznanie nagrody swojemu zastępcy

„Podjęcie prac w zakresie strategii promocji miasta Mszana Dolna” – burmistrz Anna Pękała uzasadnia przyznanie nagrody swojemu zastępcy

Między radnymi a burmistrz Anną Pękałą od października ubiegłego roku toczy się dyskusja na temat zatrudnienia wiceburmistrza. Kontrowersje wzbudziło także wypłacenie Michałowi Grzeszczukowi nagrody w wysokości 4 tys. zł po krótkim okresie pracy.

Podczas styczniowej sesji wiceburmistrz zadeklarował przeznaczenie nagrody na cele charytatywne. Radni prosili jednak o uzasadnienie przyznania nagrody, a także udostępnienie informacji o przydziale obowiązków zastępcy. Agnieszka Sasal, Janina Flig i Janusz Matoga argumentowali, że Urzędowi Miasta nie przybyło dodatkowych zadań, zatem stanowisko jest zbędnym wydatkiem. Burmistrz Mszany Dolnej stwierdziła, że zatrudniła osobę, której może zaufać. Podczas sesji nie udzieliła radnym informacji na temat zakresu czynności zastępcy ani nie przedstawiła uzasadnienia przyznania nagrody. Zainteresowani musieli złożyć interpelację na piśmie.  

W naszej ocenie nagroda ta jest bardzo wysoka i została przyznana po bardzo krótkim okresie pracy. W odpowiedzi na interpelację radnych uzasadniła Pani przyznanie tej nagrody podejmowaniem inicjatyw wykraczających poza zakres obowiązków zastępcy burmistrza. Prosimy o udostępnienie dokumentu normującego zakres obowiązków zastępcy burmistrza miasta Mszana Dolna oraz podanie konkretnych inicjatyw, wykraczających poza ten zakres, które Pani zastępca podjął i zrealizował. Prosimy o wykazanie, jakie korzyści te inicjatywy przyniosły miastu, gdyż mniemamy, że nagroda była podziękowaniem za skuteczność w działaniu przynoszącym wymierne korzyści – napisali radna Agnieszka Sasal i przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Matoga.

Co do mojego uzasadnienia w kwestii przyznanej mojemu zastępcy nagrody za podejmowanie inicjatyw, wykraczających poza zakres jego obowiązków, moja decyzja związana była m.in. z podjęciem przez Pana Michała Grzeszczuka prac w zakresie Strategii Promocji Miasta Mszana Dolna, która zostanie wprowadzona w bieżącym roku – odpowiedziała burmistrz Mszany Dolnej.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta zastępca burmistrza Mszany Dolnej wykonuje następujące zadania:

a) zastępuje burmistrza w zakresie udzielonych kompetencji podczas jego nieobecności,

b) przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w zastępstwie burmistrza,

c) koordynuje współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami urzędu,

d) pełni nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych miasta: Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką,

e) pełni nadzór nad zadaniami związanymi z promocją miasta.

 

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Zobacz również