Przyszłość szkoły w Olszówce w rękach radnych. Mieszkańcy nie zmieniają zdania: Chcą budowy w innym miejscu

Przyszłość szkoły w Olszówce w rękach radnych. Mieszkańcy nie zmieniają zdania: Chcą budowy w innym miejscu

Burzliwy przebieg miała dyskusja dotycząca budowy szkoły w Olszówce. Po jednej stronie władze gminy Mszany Dolna, a po drugiej ponad 100 mieszkańców miejscowości.

To było spotkanie ostatniej szansy na zawarcie porozumienia, które nie udało się osiągnąć. 

Wiele emocji wywołało głosowanie. Trzykrotnie zmieniano treść uchwały. W końcu udało się wypracować ostatecznie jej brzmienie.

Za wariantem pierwszym głosowało dwoje mieszkańców, 7 osób wstrzymało się od głosu, a 100 mieszkańców poparło wariant drugi. Teraz o losie tej oto szkoły i przyszłości dzieci i młodzieży z Olszówki zdecydują radni gminy Mszana Dolna. Sesję zaplanowano na 15 lutego.

W punkcie 6. będzie głosowana uchwał dotycząca podjęcia  deklaracji w sprawie  wyrażenia woli przeznaczenia środków na adaptację sali gimnastycznej i remizy OSP w Olszówce na potrzeby organizacji nauki w czasie budowy nowej szkoły w Olszówce.

Zobacz również