Starosta Limanowski zaprasza do korzystania z nowych e – usług

Starosta Limanowski zaprasza do korzystania z nowych e – usług

W ostatnich 5 latach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej podjął szereg działań zmierzających do pełnej informatyzacji zasobu geodezyjnego naszego urzędu.

Jednym z najważniejszych działań w tym zakresie jest realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu limanowskiego” o wartości ponad 9 mln złotych finansowanych ze środków unijnych i krajowych. W wyniku prowadzonych przez Wydział Geodezji działań wdrożono wiele usług sieciowych skierowanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i geodetów, projektantów, komorników i rzeczoznawców majątkowych.

W ramach projektu powstała strona internetowa Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru www.geodezja.powiat.limanowski.pl

Zawiera ona najpotrzebniejsze informacje dla mieszkańców, a także geodetów czy projektantów.

Zakładka DLA KLIENTÓW zawiera między innymi:

  • Informację jakie dokumenty i dla jakich potrzeb zamawiane są najczęściej (CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ZASOBU)
  • dane adresowe, oraz telefoniczne do każdego urzędu gminy czy miasta w naszym powiecie (GEODEZJA W GMINACH)
  • informację, w którym Wydziale Ksiąg Wieczystych (Limanowa lub Mszana Dolna) prowadzone są księgi wieczyste dla poszczególnych gmin (KSIĘGI WIECZYSTE). Można tu również znaleźć link do przeglądania elektronicznej księgi wieczystej, gdzie znając numer swojej księgi wieczystej udostępniana jest jej treść.
  • Druki i wnioski wraz z instrukcjami ich wypełniania dla klientów którzy chcieliby załatwić swoją sprawę korespondencyjnie lub osobiście mając już wypełniony wniosek (DRUKI I WNIOSKI)
  • E – usługi kierowane dla projektantów, komorników oraz rzeczoznawców majątkowych (E – USŁUGI)
  • Zakładka WNIOSEK PRZEZ INTERNET pozwala na złożenie wniosku na kopię mapy ewidencyjnej, zasadniczej, wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów. Koniecznym jest jedynie posiadanie profilu zaufanego

Dodatkowo w razie jakichkolwiek pytań w zakładce KONTAKT znajdują się numery telefonów do wszystkich pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wraz z informacją o numerze pokoju oraz krótkim streszczeniem czym się zajmują. 

Realizowane w ciągu ostatnich 5 lat prace pozwoliły na cyfryzację większości materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co z kolei umożliwiło całkowite wyeliminowanie składanych przez geodetów zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w formie papierowej.

Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2022 roku również operaty techniczne składane są tylko i wyłącznie w postaci cyfrowej.

Usługi te pozwolą Państwu m. in. na kompleksowe załatwienie wielu spraw przez Internet, takich jak pobranie map geodezyjnych na potrzeby budownictwa czy dokumentacji do notariusza. Najważniejsze informacje na temat działania Wydziału Geodezji naszego Starostwa znajdziecie Państwo na nowej stronie wydziału pod adresem geodezja.powiat.limanowski.pl. Zapraszam Państwa do zapoznania się z  treścią strony jak i z wdrożonymi usługami, które ułatwią Państwu pozyskanie najważniejszych dokumentów geodezyjnych – zaprasza Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

 

Zobacz również