Mieszkańcy docenili projekty zrealizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020. Symboliczne statuetki wręczył marszałek Witold Kozłowski

Mieszkańcy docenili projekty zrealizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020. Symboliczne statuetki wręczył marszałek Witold Kozłowski

Projekty, zrealizowane na Sądecczyźnie ze środków unijnych od 2014 r., zostały nagrodzone podczas gali „Fundusze z Kulturą” w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Wyboru w drodze głosowania dokonali mieszkańcy regionu w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Symboliczne statuetki wręczył marszałek Witold Kozłowski.

Małopolanie wybierali swoich faworytów w poszczególnych powiatach.

– Nasze dzisiejsze spotkanie jest okazją do podsumowania naszej współpracy, przede wszystkim realizowanych projektów, przy pomocy funduszy europejskich. Małopolska ciągle się zmienia. Wystarczy wybrać się w dalszy teren, w te mniejsze wspólnoty, zarówno obejścia domów, ale też infrastruktura drogowa,  społeczna. To naprawdę ogromne zmiany, które upiększają nasz region i z tego należy się cieszyć  – powiedział marszałek województwa małopolskiego.

Wśród projektów zrealizowanych w powiecie limanowskim mieszkańcy docenili:

– sieć szlaków wielofunkcyjnych VeloLimanowski, zrealizowana przez powiat limanowski,

– budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobra,

– przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową

– utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej,

– ścieżkę rowerową nad Mszanką w Mszanie Dolnej.

Dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na ten projekt w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż Limanowskie Centrum Leczenia Seniorów zostało oddane do użytku i od grudnia 2021 roku służy seniorom wymagającym hospitalizacji i rehabilitacji – powiedział Marcin Radzięta, dyrektor limanowskiego szpitala.

– To już ponad 10 lat temu umówiliśmy się, że priorytetowo potraktujemy w naszej gminie rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej i tak się też dzieje. Tylko od 2013 do dziś wydatkowaliśmy na ten cel łącznie: 34,2 mln zł, z czego: 20 mln zł – wodociągi, 14,2 mln zł – kanalizacja, 28 mln zł – środki pozyskane łącznie, 6,2 mln zł – środki własne. W imieniu Gminy Dobra odebrałem statuetkę i dyplom laureata plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” za najlepszy projekt w powiecie zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Chodziło o budowę naszego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, szczególnie część realizowaną w ostatniej perspektywie w ramach środków unijnych. Pozwólcie, że statuetkę zadedykuję wszystkim naszym mieszkańcom, którzy wyrazili i wyrażają zgodę na rozwój tej sieci, na przejście przez działkę. To wydaje się takie proste, ale żebyśmy mogli się podłączyć do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej setki osób muszą wyrazić zgodę na przejście tej sieci przez ich działki. Tutaj nie ma odpowiednich przepisów prawa, które nie generowałyby dodatkowych kosztów – tutaj jest wspólnota samorządowa, która stanowimy my wszyscy.  Szczególne podziękowanie należy się radnym, sołtysom i wszystkim pracownikom, którzy na co dzień zajmują się tysiącami dokumentów, które na pozór wydają się zbędną biurokracją, a bez których nic nie moglibyśmy wykonać – podsumował obszernie wójt Benedykt Węgrzyn.

– Nagrodzony w plebiscycie realizowany przez Miasto Limanowa projekt dotyczył przebudowy i rozbudowy sali widowiskowej LDK poprzez powiększenie widowni do 439 miejsc, powiększenia sceny wraz z rozbudową zaplecza scenicznego. W ramach zadania rozbudowano foyer wraz z punktem szatniowo-kasowym i węzłem sanitarnym, obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano również termomodernizację budynku i przebudowę elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Bryłę sali widowiskowej wyodrębniono wizualnie poprzez zastosowanie ażurowych elementów elewacji, wykonano także nową strefę wejściową do budynku. W zakresie zagospodarowania działki wykonano utwardzenie terenu – dojścia i dojazdy do budynku. Zadanie zrealizowano przy udziale środków unijnych w kwocie 1,8 mln zł – przypomina na stronie internetowej Urząd Miasta Limanowa.


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, profil wójta Benedykta Węgrzyna, Urząd Miasta Limanowa, Szpital Powiatowy w Limanowej; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również