Radny Grzegorz Wójcik: „Liceum w Mszanie Dolnej to szansa dla młodzieży z gmin zagórzańskich”. ZSP im. Józefa Marka prowadzi nabór do LO

Radny Grzegorz Wójcik: „Liceum w Mszanie Dolnej to szansa dla młodzieży z gmin zagórzańskich”. ZSP im. Józefa Marka prowadzi nabór do LO

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej prowadzi nabór do czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Planowana klasa będzie miała profil matematyczno – geograficzno – językowy.

To kolejna próba wznowienia działalności liceum w Mszanie Dolnej. Jej głównym inicjatorem jest radny powiatowy Grzegorz Wójcik, który podkreśla w rozmowie z naszym portalem, że otwarcie liceum to szansa dla młodzieży z terenu gmin zagórzańskich. Do tej pory wielu absolwentów szkół podstawowych musiało wyjeżdżać, by kształcić się w liceach.

Wspólnie z panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej w trosce o edukację zagórzańskiej młodzieży, po wcześniejszych konsultacjach ze środowiskami szkolnymi, rodzicami i radnymi wnosiłem o włączenie liceum do „Ogrodnika”. Pragnę podkreślić, że ten zamiar był konsultowany z dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych i uzyskał jego aprobatę. Dzięki wielkiej życzliwości i pomocy pana starosty, pani wicestarosty, Zarządu, Rady Powiatu, dyrektora Wydziału Edukacji sprawy nabierają tempa. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej. Zarząd Powiatu wystąpił do Małopolskiego Kuratorium Oświaty o pozytywną opinię, która została wydana. Kolejna uchwała w tej procedurze będzie ostateczna. Liceum Ogólnokształcące w Mszanie Dolnej ma bogatą historię. Do 2018 roku tj. do włączenia do ZSTI, mury tej szacownej szkoły opuściło wielu absolwentów z wieloma tytułami laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Wierzę, że w bogato wyposażonej szkole, z profesjonalną kadrą, z bardzo dobrą infrastrukturą, z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego, ze świetną atmosferą historia niejako zatoczy koło i da realne szanse na funkcjonowanie liceum w Mszanie Dolnej – mówi radny Grzegorz Wójcik.

Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych spotykają się z uczniami najstarszych klas szkół podstawowych z miasta i gminy Mszana Dolna oraz gminy Niedźwiedź, zachęcając do skorzystania z nowej oferty. Zorganizowano także warsztaty dla ósmoklasistów.

– Ukończenie liceum daje uczniom możliwość kształcenia na kierunkach uczelni technicznych, przyrodniczych i uniwersyteckich, jak filologia angielska, finanse, bankowość, ekonomia, logistyka, architektura i urbanistyka, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja, geodezja, kartografia, automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja – czytamy na stronie internetowej ZSP w Mszanie Dolnej.

fot. arch. TV28 oraz ZSP w Mszanie Dolnej

Zobacz również