Urząd Gminy podsumowuje zadania inwestycyjne

Urząd Gminy podsumowuje zadania inwestycyjne

Kasina Wielka, Kasinka Mała, Łętowe, Mszana Górna, Raba Niżna to miejscowości, w których zakończyły się lub są kontynuowane zadania inwestycyjne. Prace podsumowują pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mszana Dolna.

Przy drodze wojewódzkiej w Mszanie Górnej powstała tzw. OSA, czyli otwarta strefa aktywności, na którą składa się siłownia terenowa, plac zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. Już teraz wszyscy chętni mogą korzystać z tej infrastruktury i zadbać o zdrowie poprzez ruch na świeżym powietrzu. Realizowany przez gminę Mszana Dolna projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mszanie Górnej – Witów – Budowa Otwartej Strefy Aktywności” obejmował m.in.: wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, dostawę i montaż urządzeń, wykonanie dojścia pieszo-jezdnego, ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów dekoracyjnych. Prace są już zakończone, jednak na wizualny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy ruszy wegetacja nasadzonych roślin. Całkowita wartości zadania wyniosła 357 938,00 zł brutto. Na tę inwestycję gmina Mszana Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 73 420,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie w wysokości 150 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 134 518,00 zł zabezpieczono w ramach środków własnych w budżecie gminy.

Zakończono realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku ośrodka zdrowia w Rabie Niżnej”- część II. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy (190 190,00 zł brutto). Budynek ośrodka zdrowia w Rabie Niżnej, który od lat służy mieszkańcom, zyskał nowy, estetyczny wygląd oraz lepsze parametry enrgooszczędności. W dalszym etapie zaplanowano budowę parkingu oraz wyposażenie budynku ośrodka w windę, która zwiększy dostępność pomocy medycznej osobom mającym problemy z poruszaniem się.

Trwają inwestycje drogowe. W trakcie realizacji są budowy dróg na os. Kuce w Kasince Małej oraz os. Michory w Łętowem. Przygotowywana jest budowa drogi na os. Romasy w Mszanie Górnej. Po okresie zimowym wznowiono prace budowlane związane z odbudową przepustu ramowego w ciągu drogi do os. Sukówka w Kasinie Wielkiej oraz prace związane z modernizacją drogi do os. Kuce w Kasince Małej.

Gmina Mszana Dolna złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dotację w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg: Łostówka – Wojtyczki, Kasinka Mała – Widzisze Górne,  Raba Niżna – Piekarczykówka. Wnioski jeszcze nie są rozpatrzone.

24 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wójt Bolesław Żaba podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kasina Wielka. Gmina Mszana Dolna znalazła się w gronie 33 samorządów z południa Małopolski, z którymi wojewoda Łukasz Kmita podpisał umowy, potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie dla gminy Mszana Dolna to 1 743 284,00 zł na rozbudowę drogi gminnej Kasina Wielka – Gruszowiec. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania dróg gminnych nr 604301 K Kasina Wielka – Gruszowiec oraz nr 604302K Kasina Wielka – Stacja PKP – Skrzydlna; budowę chodnika dla pieszych, nawierzchni asfaltowej, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę odcinków sieci telekomunikacyjnej, budowę odwodnienia (przepusty rurowe pod droga i pod zjazdami, kanalizacja deszczowa, umocnienie rowu elementami betonowymi), przebudowę zjazdów, wykonanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa.

 

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również