XXXIX Konkurs Palm „Zagórzańska Bagnięć”

XXXIX Konkurs Palm „Zagórzańska Bagnięć”

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej organizuje XXXIX Konkurs Palm „Zagórzańska Bagnięć”. Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta i gminy Mszana Dolna oraz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Świętego Michała Archanioła.

Palmy należy dostarczyć do 9 kwietnia, do godz. 13.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu o godz. 17.00, a oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia o godz. 10.00 przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Cele konkursu to: popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; rozbudzanie inwencji twórczej; ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej; integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa.

Wytyczne dotyczące palm konkursowych: wysokość palmy nie może przekraczać 500 centymetrów; do dekoracji palmy nie można wykorzystywać gotowych ozdób (sztuczne kwiaty, itp.).

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: Zagórzańska Bagnięć – zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami Zagórzan oraz estetyka i precyzja wykonania.

Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne; wysokość palmy (nie może przekraczać 500 cm); technikę i sposób wykonania; pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; estetykę wykonania prac. W każdej kategorii komisja przyzna trzy miejsca. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio: I miejsce – 300 złotych, II miejsce – 200 złotych, III miejsce – 100 złotych.

Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ

 

źródło: MOK w Mszanie Dolnej; oprac. MAG

fot. arch. Tv28 oraz MOK w Mszanie Dolnej

Zobacz również