Marszałek Witold Kozłowski w Starym Sączu: „Polskie i małopolskie samorządy potrafią sprawnie i skutecznie realizować kolejne cele”

Marszałek Witold Kozłowski w Starym Sączu: „Polskie i małopolskie samorządy potrafią sprawnie i skutecznie realizować kolejne cele”

W Starym Sączu odbyły się małopolskie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada na 27 maja. Wzięli w nich udział również samorządowcy z powiatu limanowskiego, m.in. Czesław Kawalec, Paweł Ptaszek, Jan Skrzekut, Adam Sołtys i Bolesław Żaba.

Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w klasztorze Sióstr Klarysek. Następnie, w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, odbyła się część oficjalna. Przeprowadzono tam debatę „Solidarni z Ukrainą”. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Witold Kozłowski oraz burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek.

Witając uczestników i gości, marszałek Witold Kozłowski przypomniał i podkreślił ogromne znaczenie, jakie dla Polski i polskich samorządowców miał dzień 27 maja 1990 roku, kiedy odbyły się w pełni demokratyczne wybory do rad gmin – co przyjmujemy za moment odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Dzisiaj mijają 32 lata od chwili, kiedy Polacy przy urnie wyborczej w wyborach samorządowych ‒ pierwszych w pełni wolnych wyborach po przełomie 1989 roku ‒ podjęli decyzję, jak powinna się rozwijać i zmieniać ich ojczyzna. Siłą rzeczy, w ciągu tych lat samorząd terytorialny podlegał wielu zmianom. Ewoluowało otoczenie prawne, w którym działał, zaistniały samorządy powiatów i województwa samorządowe. Pojawiały się nowe zadania i wyzwania. Choć nadal nie brak nam entuzjazmu w naszej samorządowej pracy, bez wątpienia, z biegiem lat, konieczne było ujęcie jej w ramy procedur i postępującej profesjonalizacji. Jedno jednak z pewnością nie zmieniło się w ciągu tych ponad trzech dekad: gotowość samorządowców do podejmowania wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Polskie i małopolskie samorządy potrafią sprawnie i skutecznie realizować kolejne cele. Dowiodły tego minione dwa lata walki z pandemią, a także wielkie zaangażowanie struktur samorządowych w pomoc przybywającym do naszego kraju uchodźcom z Ukrainy. Bez wątpienia, samorządy zdały oba te egzaminy na „5” – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Obchody Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu uświetniły występy ukraińskiej artystki Iryny Hubiak, która śpiewa i gra na bandurze, 65-strunowym tradycyjnym instrumencie ukraińskim.


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Zobacz również