Państwowa Straż Pożarna w Limanowej ma 30 lat. Były gratulacje, życzenia, odznaczenia, awanse i medale

Państwowa Straż Pożarna w Limanowej ma 30 lat. Były gratulacje, życzenia, odznaczenia, awanse i medale

W tym roku Państwowa Straż Pożarna w Limanowej świętuje 30 lat swojej działalności. Okazją do uczczenia tego wydarzenia były obchody Powiatowe Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale, a także akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. 

ZŁOTY KRZYZ ZASŁUGI:

1. mł. bryg. Krzysztofowi HYBLOWI

2. dh Markowi SZCZYPCE

3. dh Józefowi CURZYDLE

4. dh Stanisławowi KUCZAJOWI

5. dh Józefowi POTACZKOWI

SREBRNY KRZYZ ZASŁUGI:

1. dh Marianowi KAPERZE

2. dh Wojciechowi KOWALSKIEMU 

3. dh Józefowi MALCOWI

4. dh Henrykowi ŚLAZYKOWI

BRĄZOWY KRZYZ ZASŁUGI:

1. dh Stanisławowi BARTOSZOWI 

2. dh Janowi KAPERZE 

3. dh Kazimierzowi KUCZAIKOWI

4. dh Marcinowi ROKOSZOWI

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

1. st. kpt. Markowi WOŹNIAKOWI 

2. mł. kpt. Pawłowi JANCZAKOWI

3. st. asp. Janowi PIETRZAKOWI

4. asp. Marcinowi ROKOSZOWI 

5. ogn. Rafałowi BORUCKIEMU

ZŁOTYM MEDALEM ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA:

1. dh Wojciecha JUSZCZAKA 

2.  dh Piotra BARTOSZA

3.  dh Zbigniewa DROŻDZA

SREBRNYM  MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA:

1. dh Daniela GRZEGORZKA

2. dh Jerzego JONIKA 

3. dh Grzegorza KRYJOMSKIEGO

BRĄZOWYM  MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA: 

1. dh Pawła OLEKSEGO

2. dh Łukasza MICHURĘ

3. dh Jan ADAMCZYK

4. Andrzeja MAJERANA

Kapituła Krzyża Zasługi Orderu Św Floriana Cracovia w Krakowie wyróżniła:

ZŁOTYM  KRZYŻEM ZAŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA:

1. mł. bryg. Monikę CHOJNACKĄ 

2. kpt. Tomasza DUDĘ

SREBRNYM  KRZYŻEM ZAŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA: 

1. Mieczysława URYGĘ – Starostę Powiatu Limanowskiego 

2. Agatę ZIĘBĘ – Wicestarostę Powiatu Limanowskiego

3. Sławomira LACHA – Prezesa Radioklubu SP9RNS z Nowego Sącza

4. mł. bryg. Krzysztofa HYBLA 

5. mł. kpt. Piotra JANCZEGO

6. asp. Marcina ROKOSZA

7. st. ogn. Martę SKRZEKUT

8. dh Andrzeja ŚLIWĘ 

9. dh Tomasza PAZDANA

 ODZNAKĄ WZOROWY STRAŻAK WYRÓŻNIONO:

1. Piotra TROJANA

2. Pawła ZELKA 

3. Mateusza JELONKA

4.  Dominikę KACZMARCZYK

 W uznaniu zasług za działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie, Rada Główna Stowarzyszenia Honorowych dawców krwi Rzeczypospolitej Polskiej nadała Odznaki „Zasłużony działacz SHDK RP”:

1. mł. bryg. Marcinowi KULIGOWI 

2. kpt. Tomaszowi DUDZIE

3. st. str. Dominikowi JONIKOWI

4. dh Wojciechowi POTACZKOWI

Rozkazami personalnymi nr 382 i 384 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja stopień:

st. brygadiera:

1. bryg. Tomaszowi PAWLIKOWI 

brygadiera: 

1. mł. bryg. Witoldowi CHOJNACKIEMU

mł. brygadiera: 

1.st. kpt. Marcinowi KULIGOWI 

2. st. kpt. Dariuszowi MOLKOWI

st. kapitana:

1. kpt. Markowi WOŹNIAKOWI 

kapitana: 

2. mł. kpt. Tomaszowi DUDZIE

Rozkazem personalnym nr 3/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja

stopień: starszego aspiranta:

1. asp. Pawłowi WĄTROBIE

Rozkazem personalnym nr 3/2022 ORAZ 4/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 

stopień: ogniomistrza: 

1. mł. ogn. Mateuszowi CHLIPALE

stopień: starszego sekcyjnego, 

1. sekc. Mikołajowi GIZIE

2. sekc. Pawłowi KUŹLOWI

3. sekc. Januszowi LISZCE

stopień: sekcyjnego,

1. st. str. Marcinowi BUKOWCOWI

2. st. str. MarcinOWI MIŚKOWCOWI 

3. st. str. Szymonowi MIŚKOWCOWI

Ogromną pomocą i wsparciem dla PSP są jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ścisła współpraca w  celu ratowanie życia, zdrowia, mienia, a także zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń odbywa się właśnie w ścisłej współpracy w  ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dlatego Komendant Główny PSP zdecydował o włączeniu do tego systemu jednostek OSP Janowic, Stróży oraz Skrzydlnej.

Poświęcono również już będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej w Limanowej nowe wozy bojowe, a także te, które zostały wycofane z działania limanowskiej jednostki, a teraz będą służyły druhom ochotnikom.

Na zakończenie obchodów Powiatowego „Dnia Strażaka” miała miejsce uroczysta defilada. Uczestniczyła w niej Kompania Honorowa PSP, Kompania Honorowa OSP, a także poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Limanowskiego.


Zobacz również