Podczas Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej nagrodzono rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Podczas Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej nagrodzono rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

W dniach 11, 17 i 18 maja odbyły się Małopolskie Dni Rodzicielstwa Zastępczego, w roku bieżącym w formule Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W uroczystej gali w Kopalni Soli w Wieliczce wzięli m.in. udział premier Mateusz Morawiecki, Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, parlamentarzyści, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicewojewoda Ryszard Pagacz. Powiat limanowski reprezentowały wicestarosta Agata Zięba oraz Monika Nawalaniec – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej miał na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji z udziałem rodzin zastępczych, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych. Istotny kontekst dla tej dyskusji tworzy 10 lat doświadczeń funkcjonowania pieczy zastępczej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również perspektywa nowelizacji tej ustawy uwzględniająca aktualne potrzeby rodzin.

Kongres to także okazja do uhonorowania rodzin zastępczych, których codzienna praca kształtuje warunki do dobrego rozwoju dzieci i młodzieży powierzonych ich pieczy. 42 rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z województwa małopolskiego zostały uhonorowane Nagrodą Polonia Minor.

 

źródło: Powiat Limanowski; oprac. MAG

fot. Powiat Limanowski

Zobacz również