Silna reprezentacja powiatu limanowskiego w Podegrodziu. Artyści wrócili z „Druzbacki” z nagrodami

Silna reprezentacja powiatu limanowskiego w Podegrodziu. Artyści wrócili z „Druzbacki” z nagrodami

W Podegrodziu zakończył się 39. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”. Komisja artystyczna w składzie Anna Borucka-Szotkowska – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk, Artur Czesak – językoznawca, Benedykt Kafel – etnograf wysoko oceniła prezentacje artystów z powiatu limanowskiego. Liczne grono wróciło do swoich miejscowości z nagrodami w różnych kategoriach.

WYNIKI ARTYSTÓW Z POWIATU LIMANOWSKIEGO

KONKURS MUZYK LUDOWYCH

Dorośli:

Nagroda główna w postaci „Złotych Basów” i nagroda pieniężna w wysokości
800 zł – muzyka zespołu Jurkowianie” z Jurkowa,

I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 700 zł – muzyki zespołów: Dolina Mszanki” z Mszany Górnej, „Limanowianie” z Limanowej i „Słopnicki Zbyrcok” ze Słopnic,

II miejsce i nagroda pieniężna w kwocie 600 zł – muzyka zespołu „Gorce” z Kamienicy,

III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 500 zł – muzyki zespołów: „Starowiejski Hyr” ze Starej Wsi, „Spod Kicek” z Mordarki, „Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca i „Przyszowianie” z Przyszowej,

Wyróżnienie w postaci dyplomu – muzyka zespołu „Dolina Słomki” ze Stronia.  

Młodzież:

III miejsce i nagroda pieniężne w kwocie 300 zł  – muzyka zespołu „Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca.

Dzieci:

I miejsce i nagroda rzeczowa – muzyka zespołu „Zasadnioki” z Zasadnego,

II miejsce i nagroda rzeczowa – muzyki „Dziopki z Lubomierza”,

III miejsce i nagroda rzeczowa muzyka „Śwarne Grajce” ze Słopnic.


KONKURS INSTRUMENTALISTÓW

Dorośli:

I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 250 zł – Sławomir Kurek z Wilkowiska (heligonka), Rafał Kapera z Krasnego-Lasocic (heligonka), Czesław Kuchta z Jurkowa (heligonka),

III miejsce i nagroda pieniężna w kwocie 150 zł – Paweł Smaciarz z Niedźwiedzia (skrzypce),

Wyróżnienia w postaci dyplomów – Józef Tokarczyk z Mordarki (heligonka) i Aleksandra Śliwa ze Słopnic (skrzypce).

Młodzież:

I miejsce i nagroda rzeczowe – Karol Morajko z Przenoszy (heligonka),

II miejsce i nagroda rzeczowe – Jakub Kapera z Krasnego-Lasocic (heligonka),

Dzieci:

II miejsca i nagrody rzeczowe – Martyna Ślusarczyk ze Słopnic (skrzypce) i Emilia Wąchała z Lubomierza (skrzypce),

III miejsce i nagroda rzeczowa – Anna Dawiec z Lubomierza (skrzypce).

Dyplomy uczestnictwa – Wioleta Myszogląd z Łostówki (skrzypce) i Katarzyna Jackowiec z Mszany Dolnej (skrzypce).

 

KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH W KATEGORII DOROSŁYCH

I miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w kwocie po 450 zł – grupy „Gorce” z Kamienicy (grupa żeńska), „Śwarni Łojce” z Sadku-Kostrzy (grupa męska) i „Jurkowianie” z Jurkowa  (grupa męska),

II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 350 zł – grupy „Z Przyszowej” (grupa męska), „Spod Kicek” z Mordarki (grupa męska), „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej (grupa męska),

III miejsce i nagroda pieniężna w kwocie 300 zł otrzymują – grupy „Kijom Worci” z Pisarzowej (grupa męska),

Wyróżnienia w postaci dyplomów: „Przenoszanki” z Przenoszy, „Przyszowianki” z Przyszowej, „Limanowianie” z Limanowej (grupa żeńska), „Mszanicanki” z Mszany Dolnej, „Starowiejski Hyr” ze Starej Wsi (grupa żeńska),

Dyplom uczestnictwa – „Dolina Słomki” ze Stronia (grupa żeńska).

 

KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO

Dorośli:

II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 150 zł – Piotr Pławecki ze Starej Wsi i Mariola Lorek z Przyszowej,

III miejsce i nagroda pieniężna w kwocie 100 zł – Barbara Stożek z Mszany Dolnej,

Wyróżnienia w postaci dyplomów – Wiesław Sadkiewicz ze Skrzydlnej i Zenona Zając ze Skrzydlnej,

Dyplom uczestnictwa – Beata Jarosz ze Skrzydlnej.

Młodzież:

III miejsce i nagroda rzeczowa – Karolina Augustyn z Zasadnego.

Dzieci:

I miejsce i nagroda rzeczowa – Antoni Kapera z Krasnego-Lasocic,

II miejsce i nagroda rzeczowa – Łucja Szczepaniak z Kamienicy.

 

KONKURS „MISTRZ I UCZEŃ”

II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 250 zł – Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej z uczennicą Kamilą Pajdzik (skrzypce) oraz Aleksandra Wąchała z Lubomierza z uczniem Kacprem Wąchałą (skrzypce),

III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 200 zł – Aneta Rokosz ze Skrzydlnej z uczennicą Aleksandrą Rokosz (śpiew) oraz Sara Kuczaik z Mszany Górnej z uczennicą Adrianną Węglarz (skrzypce),

Dyplomy uczestnictwa – Aleksandra Śliwa ze Słopnic z uczennicami Żanetą Ubik i Zuzanną Postrożny (skrzypce).


KONKURS DRUŻBÓW ORAZ MOWY STAROSTY WESELNEGO

Drużbowie:

Wyróżnienie w postaci dyplomu – Stanisław Białoń i Jan Trzupek ze Skrzydlnej,

Mowa starosty weselnego:

I miejsce i nagroda pieniężna w kwocie 200 zł – Jan Lorek z Przyszowej.

Na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą komisja artystyczna rekomendowało muzykę „Jurkowianie” z Jurkowa. Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, który odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w sierpniu br., komisja zakwalifikowała: śpiewaków Piotra Pławeckiego ze Starej Wsi i Mariolę Lorek z Przyszowej; instrumentalistów Sławomira Kurka z Wilkowiska (heligonka), Rafała Kaperę z Krasnego-Lasocic (heligonka), Czesława Kuchtę z Jurkowa (heligonka) oraz żeńską grupę śpiewaczą „Gorce” z Kamienicy i męską grupę śpiewaczą „Śwarni Łojce” z Sadku-Kostrzy, a także starostę weselnego Jana Lorka z Przyszowej.

„Druzbacka” została zorganizowana przez: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.

 

źródło: MCK „Sokół” w Nowym Sączu; oprac. MAG

fot. „Gorce”, „Jurkowianie”, „Limanowianie”, „Przyszowianie”, „Kijom Worci”, „Szczyrzycanie”, „Słopnicki Zbyrcok”, „Starowiejski Hyr”, „Dolina Słomki”, „Skrzydlanie”, „Zasadnioki”

Zobacz również