W Szczyrzycu podsumowano polsko – słowackie projekty. W nowej perspektywie mniej pieniędzy dla Związku Euroregion „Tatry”

W Szczyrzycu podsumowano polsko – słowackie projekty. W nowej perspektywie mniej pieniędzy dla Związku Euroregion „Tatry”

O możliwościach rozwoju regionu limanowskiego, a także o finansowaniu projektów polsko-słowackich w nowej perspektywie, która potrwa do 2027 roku , w ramach Euroregionu Tatry rozmawiano w Szczyrzycu.

Konferencja pod hasłem „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dźwignią rozwoju regionu” odbyła się w Centrum Turystycznym Ziemi Szczyrzyckiej im. O. Opata B. Birosa w Szczyrzycu.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregionu „Tatry”, organizatora wydarzenia, a także wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz przedstawiciele czterech samorządów, które są członkami Euroregionu.

Każdy z samorządowców zaprezentował dotychczas zrealizowane projekty. Tych, jak się okazało było dość dużo. Dotyczyły one głównie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystki na terenie Jodłownika, Raciechowic, Limanowej i Dobczyc.

Michał Stawarski, dyrektor Biura Euroregionu „Tatry”przedstawił informację na temat możliwości finansowania wspólnych projektów polsko-słowackich w okresie 2021-2027.   

Dominika Długosz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie omówiła znaczenie zabytków jako elementów dziedzictwa kulturowego człowieka oraz wskazała działania podejmowane w celu ich ochrony.

Aneta Sara-Pater z Urzędu Gminy Jodłownik, Marek Gabzdyl z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz Wacław Żarski, wójt Raciechowic w swoich prezentacjach podkreślali znaczenie przydrożnych kapliczek dla mieszkańców i turystów. Wiele z zaprezentowanych kapliczek zostało wyremontowanych i odnowionych dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”.

Władysław Bieda, burmistrz Limanowej przybliżył uczestnikom konferencji efekty mikroprojektów zrealizowanych ze słowackim miastem partnerskim Dolny Kubin oraz planowane działania na rzecz rozwoju Ziemi Limanowskiej.

Z kolei Paweł Stawarz, wójt Jodłownika przedstawił informację o planowanym kierunku rozwoju swojej gminy i okolic.

Źródło: euroregion-tatry.eu

 

Zobacz również