Pomnik, upamiętniający 19 zakładników rozstrzelanych przez hitlerowców, zostanie wyremontowany

Pomnik, upamiętniający 19 zakładników rozstrzelanych przez hitlerowców, zostanie wyremontowany

Gmina Limanowa otrzymała 11 tys. zł na modernizację pomnika, upamiętniającego 19 zakładników, rozstrzelanych przez hitlerowców w Starej Wsi. Dofinansowanie przyznał Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”. Całkowity koszt zadania to ok. 19 tys. zł.

– Dotychczasowy pomnik został w 100% wykonany z zaprawy wapiennej i kamienia lub cegły, którą w ostateczności pokryto warstwą lastriko (1/0,5 cm). Niestety brak właściwej stopy fundamentowej doprowadził do silnego zawilgocenia wewnętrznej części pomnika, która na skutek rocznej amplitudy temperatur zaczęła pracować, tworząc pęknięcia w części zewnętrznej. Taki stan rzeczy doprowadził do silnego osłabienia wewnętrznej części pomnika (zaprawa zmurszała), co skutkuje silnymi wysoleniami w części cokołowej. Widoczne są również liczne ubytki w samej warstwie lastriko spowodowane brakiem właściwej przyczepności do podłoża. Bezwzględnie należy zrekonstruować pomnik w trwałym materiale, jakim jest piaskowiec. Ponadto należy zauważyć, iż konserwacja doraźna (uzupełnienie ubytków lastriko) obecnego pomnika w żaden sposób nie powstrzymuje jego czynników niszczących, co w krótkiej perspektywie czasu doprowadzi do pojawienia się ponownie, już raz usuniętych, zniszczeń  – informuje Urząd Gminy Limanowa.

Planowana jest całkowita wymiana części cokołowej na nową, wykonaną w piaskowcu, plantowanie terenu w obrębie pomnika, z całkowitym usunięciem rosnących w najbliższym jego otoczeniu krzewów oraz zostanie wymieniona tablica pamiątkowa. Proponowana treść tablicy pamiątkowej zostanie uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej.

 – Pomnik znajdujący się w samym centrum miejscowości Stara Wieś ma duże znaczenie kulturalne w gminie Limanowa. Uczniowie miejscowej szkoły podstawowej cyklicznie odwiedzają monument, co stanowi dla nich pewien element, zakrojonego na szeroka skalę, programu wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży w gminie Limanowa. Pomnik znajduje się przy drodze powiatowej jest w bardzo widocznym i dostępnym miejscu. Nieopodal pomnika rozgrywane są finały Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą – wydarzenia, w którym uczestniczą kierowcy z kilku krajów, który gromadzi tysiące sympatyków. W związku z powyższym utrzymanie pomnika w nienagannym stanie, jak również zachowanie jego pierwotnego wyglądu, jest bardzo istotne i uzasadnione. Dla dzieci i młodzieży to lekcja patriotyzmu, przypomnienie i upamiętnienie poległych, którzy zginęli walcząc na frontach podczas II wojny światowej. Dla wszystkich mieszkańców Limanowszczyzny, a także Małopolski, będzie to miejsce pamięci oraz przestrogi dla przyszłych pokoleń przed okropieństwem wojny – czytamy na stronie Urzędu Gminy Limanowa.

 

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

 

Zobacz również