Rada Gminy Kamienica podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie

Rada Gminy Kamienica podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Kamienica radni podjęli uchwałę o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie wraz z oddziałem przedszkolnym. Opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty, po ponownym przeanalizowaniu argumentów samorządu w tej sprawie, ostatecznie była pozytywna. Barbara Nowak uznała likwidację za uzasadnioną.

Uczniowie kl. I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki i zajęć wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1. Pułku Strzelców Podhalański Armii Krajowej w Szczawie. Mienie ruchome likwidowanej szkoły przejmie Szkoła Podstawowa nr 1, a nieruchomości – organ prowadzący, czyli gmina Kamienica. Dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, a pozostałe dokumenty przejmie organ prowadzący. 

Do likwidowanej szkoły z odziałem przedszkolnym uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023 łącznie 45 dzieci (36 uczniów i 9 przedszkolaków). W opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje lepszą bazę lokalową i dydaktyczną, a uczniowie będą mieli zapewniony dowóz. Kurator jako korzyść wskazuje także przebywanie w większej grupie rówieśniczej, co pozytywnie wpływa na kształtowanie umiejętności społecznych. Ponadto gmina uzyska z tytułu likwidacji szkoły oszczędności. Koszty utrzymania są bardzo wysokie w stosunku do liczebności oddziałów.  

Zgodnie z uchwałą z 24 października 2022 r. o zamiarze likwidacji szkoły wójt Władysław Sadowski powiadomił w formie pisemnej rodziców uczniów i przedszkolaków, a także nauczycielskie związki zawodowe. Na 10 radnych, uczestniczących w sesji, 9 poparło projekt, a 1 wstrzymał się od głosu. 5 radnych było nieobecnych. 


źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

 

Zobacz również