W gminie Dobra wyremontowano 16 km dróg za blisko 14 mln złotych

W gminie Dobra wyremontowano 16 km dróg za blisko 14 mln złotych

„Modernizacja dróg gminnych w Gminie Dobra”. Tak nazwano zadania drogowe, które zrealizowała w ubiegłym roku gmina Dobra. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków własnych, a także z budżetu państwa.

Prace budowlane zostały odebrane w połowie grudnia 2022 roku. Inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina na ten cel otrzymała 10 mln zł.

Wykonawcą robót była firma ZIBUD z Kamienicy. Łączna wartość inwestycji wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wyniosła 13 992 370,16 zł.

 Inwestycja obejmowała modernizację 24 dróg gminnych na terenie Gminy Dobra:
–  5 dróg w m. Dobra: „Świdry”, „Górka Plebańska”, „Palki – Działy”, „Górka Plebańska koło ZBM”, „Do oczyszczalni”;
– 3 drogi w m. Wilczyce „Węgrzyny”, „Czechy”, „Kołodzieje”;
– 5 dróg w m. Półrzeczki „Bulaki”, „Walczaki”, „Kuchty – Rola”, „Stefany”, „Miśki”;
– 1 droga w m. Jurków „Gdowicze – Wróblówka”;
– 1 drogę w m. Stróża „Zakopiec – Kędrówka”;
– 1 drogę w m. Chyszówki „Sarysze – Jony”;
– 4 drogi w m. Gruszowiec „Miśkowce”, „Szyrszenie”, „Sabury”, „Granice”;
– 2 drogi w m. Porąbka „Podlesie – PKP”, „Bubule – Podlesie”;
– 2 drogi w m. Przenosza „Gruszów – Zające”, „Przenosza-Janowice”.

Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg wyniosła 16,07 km.

Zobacz również