Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Tymbark

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Tymbark

W gminie Tymbark rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-wych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykaz ofert z zakresu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie w postępowaniu konkursowym:

1. Stowarzyszenie  Sportowe Tymbark – Tennis Club w Tymbarku – Tenis ziemny bez tajemnic-nauka gry, zajęcia sportowe i turnieje – 4 000 zł,

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – Organizacja nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z Gminy Tymbark – 10 150 zł,

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – Dance Little Stars – zajęcia z grupami tanecznymi – 4 850 zł.

Wykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zostały rozpatrzone pozytywnie w postępowaniu konkursowym:

1. Tymbarski Klub Hokejowy „Harnasie” w Tymbarku – Zajęcia sportowo – rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia techniki gry w hokeja na lodzie – 10 000 zł,

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – „Piekielcoki”- zajęcia z grupą regionalną – 2 000 zł,

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – Zajęcia teatralne. Teatr i jego tajemnice – 3 000 zł,

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku – Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” – trzydziestolecie – 25 000 zł.


źródło: Urząd Gminy Tymbark; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Zobacz również