BADANIE EMG W ALLMEDICA . Wybitny Specjalista lek. Gabriela Rusin

BADANIE EMG W ALLMEDICA . Wybitny Specjalista lek. Gabriela Rusin

Absolwentka kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister zdrowia publicznego. Aktualnie w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Nasz specjalista wykonuje w naszej klinice ALLMEDICA (https://allmedica.pl/placowki/mszana-dolna-orkana badania EMG.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką chorób nerwowo-mięśniowych, m. in. polineuropatii, miopatii, radikulopatii, miastenii. W tym celu wykorzystuje badania neurofizjologiczne (przewodnictwa nerwowego i EMG), a także USG nerwów obwodowych. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują także badanie potencjałów wywołanych, zwłaszcza przezczaszkową stymulację magnetyczną, którą z powodzeniem stosuje również w celach terapeutycznych (rTMS), m. in. u chorych z bólem neuropatycznym. Jest członkiem panelu naukowego w dziedzinie neurofizjologii klinicznej Europejskiej Akademii Neurologii, a także Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Swoją wiedzę w tym zakresie stale poszerza w trakcie licznych konferencji i staży zagranicznych.

https://allmedica.pl/specjalisci/1928

Elektromiografia

Tobadanie elektrofizjologiczne pozwalające na ocenę funkcjonowania mięśni a także zdiagnozować wiele chorób neurologicznych i układu mięśniowego. Dzięki temu badaniu można zdiagnozować zmiany patologiczne w mięśniach, ustalić ich charakter, atakże określić dynamikę rozwoju choroby, oraz miejsce w jakim zlokalizowane są patologie oraz ich charakter.

Co daje badanie EMG?

Podczas badania, ocenia się prace mięśni w spoczynku, a w drugiej kolejności podczas aktywności ruchowej.

Jest rutynowo wykonywanym, małoinwazyjnym badaniem niezbędnym do oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni.

Przygotowanie do badania:

Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować lekarzao aktualnie przyjmowanych lekach, zwłaszcza obniżających krzepliwość krwi (heparyna, aspiryna, acenocumarol) na 3 dni przed badaniemwskazane jest, aby zastąpić heparynę na drobnocząsteczkową oczywiście za zgoda lekarza prowadzącego.

W przypadku próby miastenicznej, wskazane jest odstawienie leków w leczeniu miastenii tzw. inhibitory acetylocholinoesterazy na 12-24 godzin przed badaniem o ile pozwoli na stan zdrowia pacjenta oraz zgoda lekarza prowadzącego

Istotne jest poinformowanie lekarza wykonującego badanie,o wszczepianychurządzeniach medycznych takich jak kardiostymulatorze. Zależnie jakie to jest urządzenie, wskazana jest konsultacja z kardiologiem, przed wykonaniem badania EMG.

Czy badanie EMG jest szkodliwe?

Badanie nie należy do przyjemnych, natomiast wszystko mija zaraz po ukończeniu badania. Skurcze mięśnipodczas badania mogą być bolesne lub powodować lekki dyskomfort.

Rodzaje badań EMG:

  • EMGcieśninadgarsta,
  • EMGpolineuropatia,
  • EMGpróba tężyczkowa,
  • EMGmiastenia
  • EMGnerw łokciowy
  • EMGnerw strzałkowy
  • EMGsplot barkowy
  • EMGcieśni nadgarstka – oba nadgarstki

Badany Obszar:

Często bada się kilka mięśni z różnych części ciała-na ręce, nodze, twarzy, a nawet języka w zależności od zaleceń lekarza kierującego.

Badanie EMG, przeprowadza się przy użyciu płaskich elektrod powierzchniowych przyklejanych do skóry, następnie stymuluje się nerw wzdłuż jego przebiegu bodźcem elektrycznym całkowicie bezpiecznym, za pomocą igły jednorazowej wykonuje się wkłucia do mięśni.

Wynik badania jest dostępny bezpośrednio po badaniu.

Borykasz się z dolegliwościami uszkodzenia nerwu, bądź zanikiem mięśni, zgłoś się do naszego specjalisty i ciesz się dobrym zdrowiem.

Zapraszamy na konsultację do naszej kliniki ALLMEDICA!

Można zarejestrować się telefonicznie:

+48 226 10 10 10

Bądź zapraszamy na naszą e-rejestrację

https://allmedica.pl/e-registration

Zobacz również