Druhowie z Kasiny Wielkiej o zdrowiu księdza proboszcza i pomocy, która przyszła we właściwym czasie

Druhowie z Kasiny Wielkiej o zdrowiu księdza proboszcza i pomocy, która przyszła we właściwym czasie

– Spływają do nas bardzo dobre informacje, co do poprawy zdrowia Naszego Proboszcza i wierzymy, że każdy kolejny dzień będzie przynosił progres pod specjalistyczną opieką w szpitalu – piszą na swoim profilu facebookowym druhowie z OSP w Kasinie Wielkiej.

Pewnie gdyby nie szybka reakcja mieszkańców Kasiny Wielkiej, to trudno powiedzieć, jak dzisiaj czułby się proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny.

– Jako naczelnik straży, jestem dumny że w swoich szeregach mamy druhów gotowych nieść wykwalifikowana pomoc zawsze – nawet pomimo braku wezwania/zadysponowana straży. Należy zaznaczyć że przy nagłym zatrzymaniu krążenia najważniejszy jest czas podjęcia działań/rko w tym przypadku prawidłowe zareagowanie – wezwanie pomocy przez świadka zdarzenia, szybkie podjęcie działań RKO przez mieszkańca Kasiny Wielkiej, który jako pierwszy przystąpił do resuscytacji. Nie sposób pominąć również pań pielęgniarek z naszego ośrodka zdrowia, które również prowadziły RKO, przybyłych na miejsce ratowników karetki, policjantów, którzy przetransportowali lekarzy z LPR, zespół ratowników/lekarzy z LPR oraz już w szpitalu wyspecjalizowany personel – informuje na stronie facebookowej Stanisław Ślaga, naczelnik jednostki z Kasiny Wielkiej i dodaje.

– W szeregach straży mamy ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, należy pamiętać, że w razie wystąpienia zdarzenia zawsze można się zwrócić do naszych druhów, ponadto dysponujemy w remizie sprzętem ratującym życie – defibrylator AED, który znajduje się na wyposażeniu jednego z naszych samochodów oraz zestawy torb medycznych PSPR1 z tlenem medycznym wykorzystywanym przy resuscytacji krążeniowo oddechowej – zaznacza.

Po zasłabnięciu ks. Wiesława Maciaszka, do którego doszło 23 marca (czwartek) druhowie zapowiedzieli szereg akcji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Będą one skierowane do mieszkańców miejscowości, a także dzieci i młodzieży szkolnej.

– Księże Wiesławie wierzymy że zobaczymy się na mszy św. z okazji dnia strażaka – przecież obiecałeś – czytamy w opublikowanym komunikacie.

W tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasinie Wielkiej będzie świętowała jubileusz 90 lat działalności.

Zobacz również