Już pierwsze pożary nieużytków rolnych. Wypalanie traw zagraża ludziom i żywej przyrodzie

Już pierwsze pożary nieużytków rolnych. Wypalanie traw zagraża ludziom i żywej przyrodzie

Od 6 marca straż PSP w Limanowej, a także druhowie OSP wyjeżdżali już 7 razy do palących się traw i nieużytków.

Strażacy cały czas proszą i apelują. Wypalanie traw nie przynosi przyrodzie żadnego pożytku. Wzniecony, może stanwoić niebezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. A przyrodzie przynosi ogromne starty. Nie poprawia też jakości gleby, jak i nie poprawia wydajności plonów.

Strażacy przypominają i apelują. W myśl ustawy i zawartej w niej przepisach jasno wynika, że (o ochronie przyrody i o lasach, zgodnie z art. 131.) kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary ten podlega karze aresztu albo grzywny. Ta może wynieśc nawet 5 tys. zł.

Zobacz również