Kurator Barbara Nowak negatywnie zaopiniowała plany likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1

Kurator Barbara Nowak negatywnie zaopiniowała plany likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1

Plany likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej spotkały się ze sprzeciwem rodziców. Negatywną opinię wydała również Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak. Do Kuratorium Oświaty wpłynęło 36 petycji, w których rodzice podważyli działania Urzędu Miasta. Mszański samorząd chciał sprzedać działkę przy ul. Leśnej, by uzyskać środki na budowę przedszkola i żłobka przy ul. Marka.

Małopolski Kurator Oświaty przeprowadził postępowanie w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, badając wszystkie jego aspekty. Postanowienie w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Wizytatorzy przeprowadzili doraźne kontrole, aby ocenić możliwości dalszej realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci, które uczęszczają do Miejskiego Przedszkola nr 1. Jedną z proponowanych lokalizacji jest budynek przy Szkole Podstawowej nr 2.

– Dyrektor szkoły poinformowała, że przyjęcie dzieci ze zlikwidowanego przedszkola spowoduje utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego. Ze względu na to, że w budynku szkoły nie ma możliwości utworzenia kolejnego oddziału, organ prowadzący wskazał jako miejsce funkcjonowania oddziału przedszkolnego lokal użytkowany obecnie przez Centrum Usług Wspólnych. Lokal mieści się obok szkoły, posiada osobne miejsce. Klatka schodowa jest stroma, ciasna. Znajduje się tam jedno większe posiedzenie o powierzchni 25 m2, jedna toaleta, miejsce na szatnię mogłoby być na piętrze. Zaproponowana przez organ prowadzący lokalizacja po obecnym Centrum Usług Wspólnych nie posiada aktualnego przeglądu technicznego – czytamy w uzasadnieniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Kontrolę doraźną przeprowadzono także w Miejskim Przedszkolu nr 2, które również miałoby przyjąć część dzieci.

– Jak wynika z informacji pozyskanych od dyrektora tego przedszkola, w roku szkolnym 2023/2024 będzie można przyjąć siedemnaścioro dzieci. Dyrektor przedszkola poinformowała, że do dnia kontroli nie było spotkania z rodzicami dotyczącego rekrutacji na przyszły rok szkolny – podkreśla kurator Barbara Nowak.

Wizytatorzy ocenili również warunki w Szkole Podstawowej nr 1. Zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych pogorszyłoby funkcjonowanie uczniów klas starszych.

Jak przekazała pani dyrektor, utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w obecnych salach lekcyjnych, wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmianowości dla klas IV-VIII – czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreśla kurator Barbara Nowak, zasadnicze znaczenie miał też społeczny sprzeciw wobec planów mszańskiego magistratu.

– Plany w zakresie likwidacji spotykają się z szerokim sprzeciwem społeczności przedszkolnej. Do Małopolskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 36 petycji rodziców z dnia 6 i 7 marca 2023 roku. (…) Rodzice w sposób precyzyjny i trafny podważają argumentację organu prowadzącego, jaka ma przemawiać za likwidacją, w szczególności w zakresie poprawy warunków realizacji prawa wychowania przedszkolnego, a także w zakresie finansowym.

Autorzy petycji zauważyli, że ze zmian skorzystają dopiero kolejne roczniki, a obecne przedszkolaki będą zmuszone przebywać w gorszych warunkach. Sprzedaż budynku nie gwarantuje również uzyskania środków wystarczających do realizacji budowy nowego przedszkola.

W podsumowaniu kurator Barbara Nowak podkreśliła, że budowa nowego przedszkola jest wydarzeniem przyszłym i niepewnym. Likwidacja Miejskiego Przedszkola nr 1 negatywnie wpłynie na realizację zajęć w przedszkolach, a także Szkole Podstawowej nr 1. Pogorszy warunki funkcjonowania zarówno przedszkolaków, jak i uczniów. Dlatego likwidacja jest nieuzasadniona, a opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty – negatywna.

 

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Zobacz również