Oświadczenie Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Oświadczenie Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej, do którego należą również szkoły z powiatu limanowskiego, wydało oświadczenie. Publikujemy je poniżej.

Każde społeczeństwo, aby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebuje autorytetów. Autorytety są  koniecznym elementem do budowania trwałych relacji międzyludzkich, a także wprowadzają i gwarantują  poczucie ładu i porządku.

Karol Wojtyła – Jan Paweł II – to wielki orędownik cywilizacji życia, budowniczy mostów, papież dialogu, człowiek wielu pasji, autorytet – i takim właśnie został wybrany na Patrona kilkudziesięciu placówek oświatowych w Małopolsce i powyżej tysiąca w całej Polsce.

Jako przedstawiciele społeczności szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej,      nie wyrażamy zgody na sukcesywne i nachalne niszczenie autorytetu jakim dla nas i naszych społeczności szkolnych pozostaje Patron Jan Paweł II.

Jak wiadomo, wychowywanie młodego pokolenia Polaków na ludzi otwartych, życzliwych, wrażliwych na dobro i piękno, rozwijających swoje pasje, prawdziwych patriotów,          jest procesem ciągłym, trudnym i wymaga autorytetów. Szarganie dobrym imieniem Patrona w żaden sposób nie służy tej żmudnej choć pięknej pracy i przynosi straty na gruncie budowania osobowości młodego pokolenia.

Nie ma naszej zgody na niszczenie Osoby Patrona i unicestwiania Jego zasług na gruncie społecznym, politycznym, kulturowym i ogólnoludzkim. Należy pamiętać, że ten Papież Młodych, jako pierwszy wprowadził w kościele regulacje prawne, mające na celu ochronę nieletnich. Warto tutaj wspomnieć m.in. o dokumentach takich jak:

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego – 25 stycznia 1983 rok,

Konstytucja apostolska „Pastor bonus” – 28 czerwca 1988 rok,

Przystąpienie Stolicy Apostolskiej do Konwencji ONZ o prawach dziecka – 1989 rok,

Wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego – 1992 rok,

Spotkanie z amerykańskimi biskupami i List Jana Pawła II – 8-11 czerwca 1993 rok,

Indult dotyczący pedofilii w USA – 1994 rok,

Odsunięcie kardynała Hansa Hermanna Groëra – 14 września 1995 rok,

Indult dotyczący pedofilii w Irlandii – 1996 rok,

Spotkanie ad limina apostolorum biskupów irlandzkich w Watykanie – 26 lipca 1999 rok,

Akt oskarżenia przeciwko ks. Marcialowi  Maciel Degollado – 1999 rok,

Sprawa nominacji abp. Theodoreʼa McCarricka w świetle watykańskiego raportu – listopad 1999 – listopad 2000 rok,

Dekret „Sacramentorum sanctitatis tutela” – 30 kwietnia 2001 rok,

Odsunięcie abp. Juliusza Paetza – 28 marca 2002 rok,

Wezwanie do Watykanu przedstawicieli episkopatu USA – 23 kwietnia 2002 rok,

Publiczne wyznanie wstydu i żalu za pedofilię w trakcie ŚDM – lipiec 2002 rok,

Zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nowych procedur dotyczących wypadków pedofilii w USA – 8 grudnia 2002 rok,

Seria wizyt „ad limina apostolorum” biskupów amerykańskich w Watykanie kwiecień – grudzień 2004 rok.

Powyższe dokumenty, zawierające wytyczne co do przeciwdziałania wszelkim nadużyciom ze strony duchownych, wraz z karaniem tych, którzy dopuszczają się tego haniebnego czynu, wyznaczyły kierunek działań służących ochronie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z nauczaniem papieskim również i w tym zakresie,        aby nie niszczyć dobrego imienia Jana Pawła II, który niestrudzenie prowadził Kościół i świat drogą pokoju, dialogu i przebaczenia.


W imieniu Stowarzyszenia  

Przewodnicząca

mgr Janina Flig                                           

 

Zobacz również