Radni jednogłośnie uchylili uchwałę o sprzedaży działki, na której stoi przedszkole. Opinia burmistrz Anny Pękały była negatywna

Radni jednogłośnie uchylili uchwałę o sprzedaży działki, na której stoi przedszkole. Opinia burmistrz Anny Pękały była negatywna

Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie uchylili uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż działki przy ul. Leśnej, gdzie mieści się Miejskie Przedszkole nr 1. Projekt zgłosili radni w związku z brakiem zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty na likwidację przedszkola. Opinia burmistrz Anny Pękały w sprawie projektu uchylenia uchwały była negatywna.

– Rada nie wyraża zgody na sprzedaż działki, na której znajduje się funkcjonujące przedszkole – podkreślili radni w uzasadnieniu projektu.

Z momentem uchwalenia przedłożonego projektu uchwały kolejnym krokiem będzie usunięcie z budżetu miasta Mszana Dolna po stronie dochodów kwoty 1 600 000 zł, która stanowi wkład własny do programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” na budowę przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej. Rozumiem, dlaczego przygotowaliście państwo ten projekt, natomiast nie znajduję w uzasadnieniu informacji, jaki dochód ma pokryć wkład własny w zamian za przedmiotową sprzedaż. W związku z powyższym przed podjęciem tej uchwały uważam za zasadne rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej sprzedaży innej działki, będącej własnością miasta. W przeciwnym razie w najbliższym czasie miasto będzie musiało zrezygnować z dofinansowania na kwotę 8 900 000 zł. Nie będzie bowiem możliwości podpisania umowy z ewentualnym wykonawcą. Uważam, że uchwałę można procedować na kolejnej sesji po uchwaleniu sprzedaży innej działki lub decyzji o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki, co będzie stanowić wkład własny – napisała burmistrz Mszany Dolnej w uzasadnieniu negatywnej opinii do projektu.

Jaki jest sens, że my nie wycofamy tej uchwały, jeżeli mamy negatywną opinię z kuratorium o likwidacji przedszkola? Dlaczego musimy podtrzymywać tę uchwałę o sprzedaży tej działki? Przecież z dziećmi nie sprzedamy tego budynku – pytał radny Stanisław Antosz.

W uchwale budżetowej mieliście państwo m.in. sprzedaż działek, która ma zabezpieczyć wkłady własne do kilku inwestycji. Jeżeli w tej chwili uchylicie tę uchwałę, a nie podejmiecie jakiejś innej uchwały, no to niestety może się okazać, że po stronie dochodów nie mamy, więc i po stronie wydatków nie będziemy mieć. Przetarg został otwarty. Nie będę mogła podpisać umowy z wykonawcą, ponieważ w budżecie nie będzie środków na zabezpieczenie wkładu własnego – odpowiedziała Anna Pękała.

Argumenty burmistrz Mszany Dolnej nie przekonały radnych i jednogłośnie uchylili uchwałę. Działka przy ul. Leśnej, na której znajduje się Miejskie Przedszkole nr 1, nie zostanie sprzedana.

Zobacz również