„Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” – zaproszenie do udziału w II gminnym konkursie poświęconym pamięci Wincentego Gawrona

„Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” – zaproszenie do udziału w II gminnym konkursie poświęconym pamięci Wincentego Gawrona

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych z gminy Limanowa oraz uczniów – czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej do udziału w II gminnym konkursie plastycznym poświęconym pamięci Wincentego Gawrona pt. „Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie”. Prace są przyjmowane do 31 marca. Partnerem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi, a patronem honorowym – wójt Jan Skrzekut.

Cele konkursu: zainteresowanie postacią Wincentego Gawrona – mieszkańca Starej Wsi, witrażysty, malarza, grafika, cenionego artysty z Limanowej; pielęgnowanie szacunku dla kultury, tradycji, folkloru, obrzędów ludowych i obyczajów związanych z własnym regionem; ochrona przed zanikaniem tradycji; kształtowanie tożsamości regionalnej i zainteresowania własnym regionem; rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży; promocja talentów; propagowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników jest indywidualne przygotowanie pracy plastycznej (format A3) na temat „Zwyczaje, obyczaje i tradycje kultywowane w moim regionie” z wykorzystaniem techniki rysowania ołówkiem. Uczniowie mogą przedstawić zwyczaje/obyczaje/tradycje ciągle żywo obecne w naszym życiu, ale również te lekko zapomniane, które warto by przypomnieć                        i przywrócić. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: I grupa – uczniowie klas IV – VI, II grupa – uczniowie klas VII – VIII według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu, wartość artystyczna pracy.

Informacje o konkursie można uzyskać u Doroty Sewielskiej (mail: sewiel@o2.pl lub tel. 660 – 612 – 253).

Regulamin i formularze dostępne są TUTAJ

 

źródło: SP nr 2 w Starej Wsi; oprac. MAG

fot. SP nr 2 w Starej Wsi

Zobacz również